مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۲۲, دوشنبه

سوابق مامور نفوذي اطلاعات«علي قشقاوي»

سوابق مامور نفوذي اطلاعات«علي قشقاوي»

جمعه, 12 ارديبهشت 1393 17:52باز نشر ژانويه 2015
ايران افشاگرمزدور علي قشقاوي

اخيرا” تعدادي از مأموران اطلاعات آخوندي و نيروي تروريستي قدس تحت عنوان رژيم ساخته «اعضاي سابق» يا «منتقدان»، از اقدامات جنايتكارانه دولت دست نشانده رژيم در عراق و شخص مالكي عليه مجاهدين قدرداني و سپاسگزاري كرده اند. آنها به شستن دستان خونين قاتلان مجاهدين و هموار كردن حملات تروريستي بيشتر عليه ليبرتي پرداخته و با انتشار اراجيفي در برخي رسانه هاي عربي وابسته به رژيم، زمينه چنين حملاتي را فراهم كرده اند.
در همين رابطه به افشاي برخي از اين مأموران و نفوذي ها و لباس شخصي هاي رژيم مي پردازيم.
============
علي قشقاوي يكي از مأموران دوره گرد و از سرشبكه هاي برون مرزي اطلاعات آخوندي است.
وي به اقتضاي نياز رژيم، براي حمايت يا همكاري با قاتلان مجاهدان اشرفي يا قدرداني از مالكي و ترغيب او به ادامه خونريزي، از آلمان به فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي يا به عراق اعزام مي شود.
او همواره براي گرفتن آخرين توجيهات و دستورالعملهاي گشتاپوي آخوندي مخفيانه به ايران تردد مي كند.
مزدور قشقاوي هم چنين از شاهدان گزارش مفتضح ديدبان حقوق بشر عليه مجاهدين، از گردانندگان تجمعات مزدوران برون مرزي رژيم تحت عنوان فعال حقوق بشر، فعاليت و شيطان سازي عليه مجاهدين، و نيز شركت در سيرك مزدوران در سال1390در اطراف اشرف مي باشد
وي قبل از مأموريت«نفوذش» به ارتش آزاديبخش در سال1372 جهت ترور رهبر مقاومت و …، از مأموران سركوبگر رژيم بوده كه به شكنجه، تجاوز، و زدن تيرخلاص اعتراف كرده است.
در كتاب كارتهاي سوخته تهيه شده توسط مديريت ضد اطلاعات ارتش آزاديبخش ملي در مورد وي آمده است:
«28-  علي قشقاوي، متولد1348، بابل، كشاورز.
در خرداد 1372 از طريق تركيه به عراق آمد و به ارتش آزاديبخش پيوست. وي بعداً مورد شك امنيتي قرار گرفت و معلوم شد كه از سال 65 حزب‌اللهي بوده و بعد از آن به سربازي رفته و در گروه 22 توپخانه اصفهان خدمت مي‌كرده است.
در اعترافات خود مي‌نويسد در اواخر فروردين 72 در اطلاعات بابل توسط حاجي رضاپور و قربانعلي صادقي براي ترور «رهبري سازمان» توجيه شده است. اين فرد پس از بخشودگي در ارديبهشت 77 از نزد مجاهدين رفت و طبق ليست وزارت اطلاعات، در بهمن 80 به ايران بازگشته است». …
============
وي در اعترافاتش چنين نوشته است:
من در اواسط 1365 به بسيج محله رفتم و عضو غير رسمي آن شدم و همكاري خودم را با رژيم شروع كردم و تا اواسط سال 67 در بسيج بودم  سپس به خدمت سربازي رفتم و در اواسط سال 69 خدمت سربازي تمام شد و بعد وارد سپاه پاسداران بابل شدم و پاسدار رسمي شدم و ماهانه 17هزار تومان حقوق ميگرفتم بخاطر اطميناني كه در سپاه به من پيدا كردند در اواسط سال 70 مرا به اطلاعات بابل كه وابسته به وزارت اطلاعات كشور بود منتقل نمودند كه تا زمان خروج از ايران براي اجراي مأموريت نفوذ در ارتش آزادي بخش يعني ارديبهشت سال 72 عضو رسمي اطلاعات بابل بوده و ماهيانه 20 هزار تومان حقوق ميگرفتم .
وي از هيچ رذالت و جنايتي عليه مجاهدين و هواداران آنها كوتاهي نكرده و به همين دليل نهايتا از بسيج ضدخلقي به استخدام وزارت اطلاعات در آمد.
«بعدش رفتم در  اطلاعات بابل مشغول كار شد چونكه از كارهايم استقبال كرد و كارهايم مورد قبول آنها واقع شد مرا به اطلاعات بابل فرستادن كه در مدتي كه در اطلاعات بابل بود بيشتر به كارهاي حفاظت رئيس اطلاعات بابل و معاونش مشغول بودم و هم اينكه اسناد و مدارك هاي محرمانه را حمل و جابجا ميكردم كه براي ورود به داخل ارتش آزادي بخش انتخاب شدم.
علي قشقاوي 29/12/73»
مأمور نفوذي علي قشقاوي، قبل از اعزام به ‌عراق با آخوند فلاحيان، وزير اطلاعات وقت رژيم ملاقات كرده تا مأموريت نفوذ به ارتش آزاديبخش رسماً به او ابلاغ شود.
وي در بخش ديگري از اعترافاتش چنين نوشته است:
«در جلسه‌اي كه در اواخر فروردين 72 در اطلاعات بابل حاجي آقارضاپور و معاونش قربانعلي صادقي و سيدمصطفي سيدعلي‌پور با من داشتند در اين زمينه توجيه شدم. به من گفتند سعي كن در جاها و مكانهائي كه رهبري سازمان بيشترين رفت و آمد دارد و ظاهر ميشود را براي ترور انتخاب كن … »
اين پاسدار نفوذي كه مأموريت ترور رهبري مقاومت را داشت، در اعترافاتش نوشته است:
«… دنبال ترددات رهبري بودم و دنبال شرايطي كه با عمليات انتحاري به ترور رهبري دست پيدا كنم و قرار بود كه سلاح و مهمات را خودم در ارتش تهيه كنم…»
بازگشت به نزد رژيم و توجيه مأموريتهاي جديد
قشقاوي مزدور در سال80 به نزد رژيم رفته و مجددا” به‌ شغل سابق خود بازگشت.
طبق اسناد به دست آمده، قشقاوي، از سوي وزارت اطلاعات در هتل مرمر تهران مستقر شد تا با گرفتن آموزشهاي جديد براي مأموريتهاي بعدي عليه مجاهدين آماده شود.
در مورد ارتباط مزدور قشقاوي با وزارت اطلاعات، نفوذي ديگري به اسم رامين دارمي خطاب به حاج سعيد يكي از دژخيمان وزارت، از نگهداري و توجيه مزدوران خارج كشوري وزارت اطلاعات در هتلي در تهران نوشته است:
نشريه مجاهد597- گزارش مزدور رامين دارمي به وزارت اطلاعات
«… سر تيم من برادر محمد حسين سبحاني بود كه به همراه علي قشقاوي، طالب جليليان و علي اشرفي در يك تيم قرار گرفته بوديم. برادران اطلاعات روزانه نزد ما مي‌آمدند هر مشكلي كه داشتيم حل مي‌كردند. در اين مدت با حاج محمود صحبت كردم. مدت اقامتم در هتل 10روز بود. وقتي به اهواز اعزام شدم بعضي از بچه‌ها از جمله محمد حسين سبحاني و حميد رضا هنوز در هتل بودند و در اهواز دو روز ماندم و … » …
 
برخي ديگر از مأموريتهاي علي قشقاوي
علي قشقاوي يكي از 12شاهد ادعانامه سراپا كذب ديدبان حقوق بشر است كه در همكاري تنگاتنگ با اطلاعات ايران و عواملش در سال1384 عليه مقاومت ايران منتشر شد.
وي در اين ادعانامه، سناريوي ساخته و پرداخته رژيم مبني بر فرار از ايران و رفتن به اروپا و«منتقد نظام شدن» را تكرار كرده و مدعي شده بود، كه پس از بازگشت به ‌ايران مورد بازجويي قرار گرفته و به 9سال زندان محكوم شد، ولي پس از 16ماه موفق به ‌فرار شده و به‌ خارج آمده است….
در حالي كه او، طي مدتي كه در ايران بود زير نظر وزارت اطلاعات، در ملاء خانوادگيش كاملا” آزاد بوده و داستان مضحك زندان و فرار و رفتنش به خارج، سناريوي ساخته شده اطلاعات براي سفيد سازي او بوده است.
در همين رابطه افشاگريهاي يكي از مجاهدين به همراه عكس او در كنار خانواده به روشني گوياي اين موضوع است. (لينك به مطلب نورالله ياوري)
از سوي ديگر، يك سي.دي كه توسط وزارت اطلاعات در داخل تهيه شده بود، مصاحبه اي از قشقاوي عليه مجاهدين ترتيب داد كه وي اراجيف وزارت عليه سازمان را در آن تكرار كرده است. اين سي.دي كه توسط مأموران وزارت در داخل و خارج و در منطقه خالص عراق توزيع گرديده، به‌خوبي ادعاي پوشالي قشقاوي مبني بر زنداني بودنش را افشا مي كند.
او در همان ايام در ايران، و توسط مزدوران وزارت در حال گذراندن آموزشهاي اطلاعاتي و جاسوسي جهت مأموريت اعزام به‌خارج بوده و بنا به‌گفتة اهالي محل زندگيش، در ارتباط و با هزينه سپاه و وزارت اطلاعات براي اجراي مأموريت به خارج اعزام گرديد.
تصويري از قشقاوي در سي دي وزارت اطلاعات
اين مأمور دوره گرد اطلاعات 8 سال بعد يعني دراسفند1391 در نمايشي كه گشتاپوي آخوندي در يك شوي تلويزيوني وزارت براي او ترتيب داده بود، حرفهايي زد كه درست180درجه عكس حرفهاي قبلي خودش بود، و از اينكه به زير عباي آخوندها خزيده دفاع كرده و گفت:
«…اين كه سازمان مجاهدين در بوق و كرنا مي كنه كه اينا رفتن ايران، بله من با افتخار مي گويم كه رفتم ايران… ما رفتيم داخل ايران،… ايرانيان استقبال مي كردند از اينكه ما داخل مجاهدين بوديم… با احترام با ما برخورد كردند. ولي ما نمي دانستيم كه اين احترام چه معنايي داره… اتفاقاً مسئولين مي گفتند بله ما شهروندان ايراني هر كجا باشن شهروندان ما هستن ما هم براي اينكه شما را نجات بدهيم با مقامات عراقي وارد مذاكره شديم… ما را كتك نزدند، شكنجه نكردن … من هميشه ميرفتم خونهم سرميزدم خانواده ام را ميديدم بعد دوباره مي رفتم خودم را معرفي مي كردم. هميشه فضاي اون موقع اينجوري بود. فضاي دوره ما اينجوري بود و ما هم از اين فرصت استفاده كرديم اومديم» (تلويزيون مردم فروش- 25اسفند1391)
در ادامه توجيهات و آموزشها، علي قشقاوي به خارجه اعزام شده و تحت پوش«عضو سابق مجاهدين يا منتقد» اما در واقع، به عنوان مأمور گشتاپوي آخوندي عليه مجاهدين به فعاليت پرداخت.
قشقاوي در آلمان از دست اندركاران يكي از سايتهاي وزارت تحت عنوان«روشنا» معرفي شد تا پوشش تبليغي، براي اقدامهاي وزارت بدنام عليه مقاومت ايران فراهم شود.
وي هم اكنون از گردانندگان يكي ديگر از سايت هاي پوششي وزارت اطلاعات موسوم به«ايران سبز» مي باشد.
 
ساير مأموريتها:
لجن پراكني و شيطان سازي عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران نخستين اولويت ابلاغ شده از سوي وزارت اطلاعات آخوندهاست كه بر اساس آن بايستي با ايجاد يك تصوير ترسناك از اشرف و اور سوراواز، مردم و مقامات اروپا را ترساند.
اين حقيقت در گزارشي افشاگرانه كه توسط علي پاك در فروردين 1388 براي دبيركل عفو بين الملل ارسال نموده، تاكيد شده است.
لازم به ذكر است كه، علي پاك يكي از جداشدگان از تشكيلات مجاهدين است كه در ابتداي امر با مزدوران وزارت اطلاعات در ارتباط بود. اما بعدا” كه خط رژيم و مأموريت پليد مزدوران عليه مجاهدين برايش آشكار شد، از آنها جدا شده و به افشاگري عليه رژيم و فعاليت شبكه مزدورانش در اروپا پرداخت.
علي پاك در اين نامه به تشريح جزئيات شبكه اطلاعات آخوندي در كشورهاي اروپايي و عملكرد آنها عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران پرداخته و نوشته است:
« قشقاوي ميگفت در چند سال اخير عباس صادقي نژاد و كريم حقي مبالغ زيادي از پولهائي را كه جهت كمك به جدا شده ها دريافت كرده بودند را بالا كشيده اند و اين باعث شد كه رژيم اعتمادش را به آنها از دست بدهد و نقل و انتقالهاي پول نقد و دادن جيره و مواجب مزدورانش را بيشتر به قشقاوي بسپارد. در مدتي كه در خانه علي قشقاوي مستقر بودم متوجه شدم كه او سرشبكه نفرات جدا شده از مجاهدين كه به خدمت رژيم درآمده اند، در آلمان است و كار اصلي اش تآمين مالي و حل و فصل مسائل در آلمان و نامه نگاري به ارگانهاي حقوق بشري عليه مجاهدين و نوشتن مقالات ضد مجاهدين ميباشد. علي قشقاوي بارها ازمن خواست كه عليه مجاهدين مقاله بنويسم و تاكيد ميكرد كه دراين مقالات روي زندان و شكنجه در مجاهدين انگشت بگذارم».
علي پاك در نامة خود اضافه كرده بود كه نفر بالاي شبكههاي مزدوران وزارت در خارجه در اولين ملاقات به او گفته بود:
«… هدف از ديدن تو اين است كه تو را توجيه كنم تا از اين به بعد ماهيانه مبلغ 500 يورو حقوق از علي قشقاوي دريافت كني و پس از درياف مبلغ مذكور به او رسيد بدهي».
 
قشقاوي هم چنين در كنار مأموراني مانند سبحاني، عباس صادقي نژاد، مهدي خوشحال، مسعود خدابنده و … در جريان چاقوكشي خرداد 86 مأموران اطلاعات در سالن فياب پاريس حضور علني و فعال داشت.
از ديگر فعاليتهاي قشقاوي مزدور، شركت در نمايشي بود كه در آذر 1388 و به همراه ساير عوامل گشتاپوي آخوندي از جمله محمدحسين سبحاني، عباس صادقي نژاد، محمد كرمي، كريم حقي، بهزاد عليشاهي و … در شهرك سرژي پونتوآز در استان والدوآز فرانسه عليه حضور خانم رجوي در اورسورواز شركت داشت.
بسيج سخيف مزدوران اطلاعات آخوندها در مركز استان والدوآز در فرانسه
وي در آبان1390 به همراه تعداد ديگري از عوامل اطلاعاتي رژيم از قبيل مهدی خوشحال، عباس صادقی‌نژاد، محمدحسين سبحانی و حسن عزيزي برای سپاسگزاری از کشتار مجاهدین و قدردانی از حکومت مالکی عجولانه به عراق احضار شدند.
آنها در سيرك مزدوران ولايت در اطراف اشرف و در كنار لباس شخصي هاي رژيم هم چون محمد اكبرزاده- كريم فنودي - ثريا عبداللهي و … همراه با نيروهاي سوات و پليس عراق شركت كردند.
قشقاوي در كنار مزدوران، عباس صادقي نژاد، سبحاني، مهدي خوشحال و… در سيرك ولايت- آبان1390
مزدور قشقاوي و ديگر مزدوران در بين ارتش مزدور مالكي و نيروهاي سركوبگر سوات
 
عليه ساكنان اشرف- آبان1390
مزدور نامبرده همان موقع در جلسه مشتركي كه توسط حكومت عراق و اطلاعات رژيم در آبان1390 عليه اشرف و مجاهدين، در بغداد ترتيب داده شده بود به همراه هم پالكي هايش همچون مهدي خوشحال، سبحاني، صادقي نژاد، …شركت داشت.
آبان1390 سبحاني- مهدي خوشحال- قشقاوي- حسن عزيزي
در جلسه مزدوران ايراني و عراقي در بغداد
نامبرده در آبان 1390با قاتلان مجاهدان اشرفي از جمله شمري رئيس پليس، و استاندار ديالي و مزدوراني هم چون مسعود خدابنده، مصطفي محمدي، مريم سنجابي، ابوالفضل ميرفريدوني، به ديدار و توطئه چيني عليه اشرف و ساكنين آن پرداخت.
علي قشقاوي در جلسه استاندار و شمري رئيس پليس جنايتكار ديالي- آبان1390
============
هدف ولي فقيه طلسم شكسته ارتجاع از اعزام گله يي مأمورانش به كشورهاي مختلف، و به راه انداختن نمايشهاي مسخره در عراق يا كشورهاي اروپايي يا با اجراي شوهاي مفتضح تلويزيونهاي اجاره يي وزارت و تهيه تومارهاي جعلي عليه مجاهدين و ديگر اقدامات، ايجاد زمينه، براي سركوب و حملات تروريستي عليه مجاهدين است.
با شناسايي مهره هاي وزارت اطلاعات آخوندي، و شناساندن آنها در ملاء خود، توطئه هاي رژيم و وزارت اطلاعات عليه مجاهدين و مقاومت ايران را افشا كنيد.
============
بيشتر بخوانيد
اطلاعيه كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت- عقب‌نشينـي فضـاحت بـار و ديـر‌هنـگام ديـدبان حقـوق بـشر- نشريه مجاهد شماره790- 15اسفند1384
مـروري برگزارش هيـأت پارلمان اروپا دربارة گزارش مغرضانة «ديدبان» عليـه مجاهـدين(5)- نشريه مجاهد شماره788- 1اسفند1384
مروري برگزارش هيأت پارلمان اروپا دربارة گزارش مغرضانة «ديدبان» عليه مجاهدين(7)- نشريه مجاهد شماره791- 22اسفند1384
اطلاعيه شوراي ملي مقاومت ايران- چاقوكشي و وحشيگري مأموران اعزامي اطلاعات آخوندي عليه ايرانيان مخالف در پاريس- ويلپنت- 28خرداد1386
كميسيون مطالعات سياسي شوراي ملي مقاومت- گزارشي از طرح جنايتكارانه  وزارت اطلاعات در17ژوئن عليه پناهندگان و مخالفين رژيم در فرانسه- 3تير1386
تـظاهـرات ۱۱‌نفره رژيـم در پـاريـس پـس از بسـيج يكماه و نيمه- نشريه مجاهد شماره877- 11آبان1386
حكم دادگاه جنحه پاريس به محكوميت چاقوكش مزدور آخوندها قطعي شد- 26 آبان1389
اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران- باز مصرف مزدوران مستعمل عليه مقاومت, منتهاي درماندگي رژيم آخوندي- 23فروردين1387
بسيج سخيف مزدوران اطلاعات آخوندها عليه مقاومت ايران در مركز استان والدوآز در فرانسه-8آذر1388
دادگاه جنحه پاريس به محكوميت چاقوكش مزدور آخوندها راي داد.- 28دي1389
تشبثات مايوسانه گشتاپوي ملايان در آستانه گردهمايي بزرگ ايرانيان در ويلپنت پاريس-22خرداد1391

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر