مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ فروردین ۲۰, دوشنبه

شورای امنیت علیه حمله شیمیایی چه اقدام بکند، چه نکند، آمریکا به آن واکنش نشان خواهد داد - نیکی هیلی:

شورای امنیت علیه حمله شیمیایی چه اقدام بکند، چه نکند، آمریکا به آن واکنش نشان خواهد داد

 - نیکی هیلی:

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد
نیکی هیلی  نماینده آمریکا در سازمان ملل‌متحددر جلسه شورای امنیت که روز دوشنبه برای بررسی حمله شیمیایی سوریه به دوما تشکیل شده بود گفت: شورای امنیت سازمان ملل‌متحد چه اقدام بکند، چه نکند، در هر صورت آمریکا به آن واکنش نشان خواهد داد.
 وی افزود: بار دیگر گزارشهایی مبنی بر حمله‌یی در سوریه با استفاده از آن‌چه به نظر می‌رسد تسلیحات شیمیایی باشد، به‌دست رسیده است. متأسفانه، استفاده از تسلیحات شیمیایی برای آسیب رساندن و کشتن غیرنظامیان سوری بی‌اندازه عادی شده است. شورای امنیت سازمان ملل باید تشکیل جلسه دهد، دسترسی فوری امدادگران را مطالبه کند، از یک تحقیقات مستقل درباره آن‌چه اتفاق افتاده حمایت کند، و عاملان این عمل وحشیانه را مسئول نگاه دارد. آمریکا از یک مکانیسم جدید، مستقل و بی‌طرف برای تحقیق درباره استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه حمایت می‌کند و خواستار دسترسی بدون تأخیر امدادگران برای شناسایی و ارائه کمکهای پزشکی  است.

مریم رجوی وراه حل بحران سوریه و خاورمیانه

مریم رجوی وراه حل بحران سوریه و خاورمیانه

مطلب مرتبط بیشتر بدانید
 محكوميت بمباران شيميايي سوريه و صرورت اقدام قاطع بين المللي براي توقف جنايت عليه بشريت

مریم رجوی: محكوميت بمباران شيميايی سوريه

 و ضرورت اقدام قاطع بين المللی برای توقف جنايت عليه بشريت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر