مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

شعری تقدیم به همه قربانیان نظام ولایت فقیه ،بویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

اوباش حکومتی  در پناه "قدرت" جنایت می کنند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر