۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

شعری تقدیم به همه قربانیان نظام ولایت فقیه ،بویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

اوباش حکومتی  در پناه "قدرت" جنایت می کنند 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر