مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

داوود باقروند كيست؟ومحمود علوي در اروپا او را با چه كساني هم تيم نموده است


داوود باقروند دست پرورده وزارت اطلاعات ماموردرآلمان یا گماشته صادراتی ملاها

 مطالب مرتبط

غلامرضا صادقی جبلی مزدور اطلاعات آخوندی کیست؟

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور

،صمد نظري  

 

داوود باقروند كيست؟ومحمود علوي در اروپا او را با چه كساني هم تيم نموده است


داوود باقروند در خردادماه سال 1383در هنگامة پايداري و ايستادگي مجاهدين سرفراز اشرفي، در مقابل جنايتكاران حاكم بر ميهن تسليم و به تيف (خروجي تحت‌كنترل نيروهاي آمريكايي در شمال اشرف) رفت و به‌سرعت به خدمت اطلاعات حكومت آخوندها درآمد. وي در اسفندماه سال 1383 به نزد آخوندها شتافت.
نامبرده طي ساليان بارها از سازمان اخراج شد ولي هر بار با اصرار، خواهان فرصتي مجدد براي ماندن نزد مجاهدين گرديد.
اعزام اين قبيل مزدوران به فرانسه و اروپا از جانب اطلاعات آخوندها و نيروي قدس سپاه پاسداران هدفي جز جاسوسي، زمينه‌سازي و تدارك تروريسم عليه پناهندگان ايراني ندارد. در همين رابطه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در اطلاعيه 26 دي 1393 اعزام يك مزدور به اسم عيسي آزاده به فرانسه را افشا نموده بود. ضمن اينكه مقاومت ايران در اطلاعيه 26 دي 1391 اعزام يك مزدور ديگر هم به نام قربانعلي حسيننژاد به فرانسه را به اطلاع عموم رساند.

باقر وند حسين نژاد وعيسي آزاده گماشته و مزدوران   صادراتي وزارت اطلاعات به اروپا

او در فروردين 1391 خود را به كميتة سركوب و قاتلان مجاهدان آزاديخواه ليبرتي تسليم كرده و پس از مدتي ‌به استخدام نيروي تروريستي قدس و وزارت اطلاعات رژيم درآمد كه عکس‌ها و فيلم‌هاي آن در همان زمان افشا شده است.در 

در ذيل عكسهايي مشاهده ميكنيد كه باقر وند وقتي با جنايات ولو دادن مجاهدين ودادن اطلاعات ودستگيري خانواده ها وعكس وفيلمي كه رژيم در هنگام ارتكاب جنايت عليه مجاهدين وزندانيان از او گرفت او را با يك پاسپورت ايراني به اروپا فرستاد كه مابازاي خيانتهايش بوده است.
رفته رفته او را با دو مامور گشتاپوي ملاها حسين نژاد وعيسي آزاده هم تيم كرد تا فرموده محمد علوي وزير بدنام گشتاپوي ملاها را موبه مو در اروپا عليه مجاهدين اجرا نمايد اولين كار انها رفتن به پارلمان اروپا بود تا عليه مجاهدين شيطان سازي كنند
اما هيهات كه نور خدار را اين مزدوران با دهنهاي كثيفشان انهم به نمايندگي ملاها نميتوانند ونميگذاريم خاموش كنند
ادامه مطلب را اینجا ببینید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر