مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

صمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و مشترك ”ايست قلبي” توسط مافياي وزارت اطلاعات

آب در لانه شغالهاي وبچه شغالها(گماشته هاي بي مقدارووحشي ) وزارت اطلاعات با پوش انجمن نجات رژيم در مازندران .

البته فرهنگ وادبيات ايران زمين يكي از غني ترينهاست وسزمين شمال بخصوص گيلان ومازندران هم متاثر از اين فرهنگ قوي خود ضرب المثلهاي بسيار معنا دار وساده وپر مغزي دارد كه در محاوره هاي معمول جابجا از اين مثل ها وضرب المثل ها استفاده ميشود .
افشاي يك حقيقت در اين سايت كه نامه هاي زيادي هم از شمال دريافت كرديم حاكي از آن است كه حذف فيزيكي يا پاكسازي اعضا وزارت اطلاعات مانند همه مافياي هاي كهنه كار وقديمي يك رسم ويك اصل است در صورتي سر رسيد آن به پايان رسيده ويا تاريخ مصرفش تمام شده باشد .
مثالهاي زيادي هم وجود دارد هم تاريخي وهم در دوران خودمان كه اين رسم ويا اصل به اجرا گذاشته شده كه در مطالب قبلي چند نمونه برجسته تاريخي وآنچه در وزارت اطلاعات در رابطه با اعضاي يا مسئولين وزارت اطلاعات ويا خائنين اجرا كردند وآنها را به بدترين شكل سر به نيست كردند ويا بگونه اي پاكسازي اش كردند كه كسي نفهميد چي شد وچرا ؟.
بيشتر بخوانيدخائن وخيانت كار وعواقب خائنين وسرانجام 

آنها در تاريخ ودر خيانت به اشرفيان در قتل عام 

10 شهريور(قسمت چهارم)
فكر ميكنم كلمه ايست قلبي را شما هم مثل من زياد شنيديد اين واژه يك اصطلاح پزشكي است وميگويند فلاني با ايست قلبي فوت كرد.
علت هاي مختلف سبب ميشود كه ايست قلبي ايجاد شود تقريبا اكثر سوژه هاي وزارت اطلاعات كه پاسازي شدند ويا در قتهاي زنجيره اي قرباني جنايات وزارت اطلاعات شدند ،علت مرگ را ايست قلبي اعلان كردند .
او يك نويسنده باز گشتي به ايران تحت حاكميت ولي فقيه بود او توسط سعيد امامي با يك ماده پتاسيم به شكل دارو والبته بعد از شكنجه هاي فراوان به سيرجاني استعمال شد وبا حمله قلبي وايست قلبي در گذشت.
اين كار را سعيد امامي با سيرجاني وديگران كرد اما ببينيد با خود او چه كردند.
ببينيد حتي سعيد امامي هم كه واجبي خورد ،او را به بيمارستان رساندند .قرار بود 2ساعت بعد از بيمارستان آزاد شود اما در فاصله 2ساعتي كه قرار بود آزاد شود او را كشتند .علت مرگ را هم بعد بررسي وزارت اطلاعات وپزشكهاي وزارتي، ايست قلبي اعلان شد ،ميگويند در همين فاصله داوئي به او تزريق كردندكه به ايست قلبي منجر شد واينجوري گزارش پزشكي هم درست در آمد.
خوب حالا چرا از ميان هزاران مطلب نوشته شده از هزاران واقعيتي كه از اين رژيم ومزدورانش ووزارت اطلاعات افشا ميشود ويا شد مرگ صمد نظري كه بدست شعباني وقربانعلي پوراحمدي والبته بدستور وزارت اطلاعات صورت گرفت اينهمه سروصدا كرد والبته بيش از هر كس دو جنايت كار وزارت اطلاعات وانجمن نجات در گيلان ومازندران شعباني وپوراحمدي واكنش نشان دادند .
جواب بسيار روشن است اين خبر در ميان مردم زبان به زبان نقل وقول ميشود در ميان قربانيان وزارت اطلاعات وقربانيان رژيم وخانواده هاي واقعي مقاومت ايجاد شعف وشادي نمود ،چرا كه خدا عذاب جنايتكاران را بدست خودشان مقدر كرده ونه در قيامت كه در همين دنيا بخش اول مجازات آنها در كف دستان خونريشان نهاده است .
http://efshayaranshitan.blogspot.de/2014/11/blog-post_915.html

 واز اين نقطه كه واقعيت موضوع مانند تيري به خال سيبل جنايت وزارت وعاملان آن يعني شعباني وپوراحمدي خورد ضرب المثل آب در لانه شغالان وزارت اطلاعات افتاد.
در شمال يكي از راه هاي فراي دادن روباه وشغال وارد كردن آب در لانه شغالهاست 
فيلمي در آشنائي با شغالها

معمولا شعالها وكفتارها ولاشخوهاي مانند لاشخورهاي وزارتي وولايتي همكار هستند. 
اين فيلم هم بد نيست ببينيد كه چگونه لاشخورها وشغالها با هم همدست هستند(مانندبريده مزدوران با وزارت اطلاعات)

 البته خيلي هم راحت نيست كه يك مقدار آب بريزي وآنها بزنند بيرون شيوه دقيق ومقداري كافي آب واگر آب داغ باشد بهتر است،آنوخت بيرون ميزنند ودر ميروند وديگر تا مدتي آنطرفها پيدا نميشود در اين موفع كه شغال كم ديده شود، مردم بهم ميگويند چي شد نكنه آب در لانه روبه وشغالها كردند .
بر ميگرديم به داستان خودمان
بعد ايرج صالحي
ايرج صالحي مامور وزارت اطلاعات در استان مازندران همكارهادي شعباني وصمد نظري دو جنايتكار كشتاپوي ملاها (1).
فيلمي از ايرج صالحي مزدور خونريز ولايت ووزارت 

ايرج صالحي پادو اطلاعات ملا ها در مازندران- افشاي يك جنايتكار حرفه اي وشكنجه گر خانواده ها

وافغان بيچاره كه چندين بار از دست فشارهاي وزارت اطلاعات وفشارهاي هادي شعباني دست به خودكشي زد واخبار ريز اين ماجراهاي اين نگونبخت بدست ما رسيده، وبعد هم تعدادي  به صحنه آورده شد وكلي التماس ودرخواست كردند كه چرا دفاع نميكنيد بيائيد يك چيزي بنويسيد تا گند ،اين ماجراي قتل روشده صمد نظري توسط هادي شعباني وپوراحمد كه بدستور وزارت اطلاعات وگردندگان مافياي انجمن نجات مازندران وگيلان صورت گرفت بيشتر در نيايد . هادي شعباني جنايتكار  تيغ خون آلود جلادان شاهرخ زماني را ميليسد او يك گماشته بيمقدار است.
http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%B5%D9%85%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A


واخيرا هم وكيلي نامي همين آه وناله را سر داد كه شما را بخدا بيايئيد جلو اين گندي كه بيرون زده را بگيريد زيرا همه خواهند ترسيد واگر قرار باشد كه سرنوشت همه ما همانند صمد نظري كه رئيس ما بود اينچنين ،ايست قلبي باشد كه واويلاست ،لااقل بيائيم چيزي بنويسم كه اين واقعيت را خنثي كنيم .
آري آب خوب جائي وباندازه كافي وبسيار بجا وداغ توي لانه روباهها وشغالان وزارت اطلاعات در گيلان ومازندران بخش انجمن نجاتش افتاده ويكي يكي شغالها البته بيرون خواهند آمد.
سرنوشت خائن ومزدور خود فروش ووطن فروش مانند صمد نظري هادي شعباني وقربانعلي پوراحمد و...در تاريخ مشخص شده است، آنها در همين دنيا اگر چه فرصت داده شدند كه بيشتر جنايت كنند ودر زير چتر جنايت ولايت ووزارت آنرا زندگي در ايران ووطن وانمود كنند اما سزاي اتو ديناميك جنايتش را در همين دنيا خواهند پرداخت بخصوص در يك چنبره مافيائي وزارت اطلاعات بهترين شكار براي خود وزارتي ها خواهند بود هر زمان كه تاريخ مصرفشان بسر رسد وديگر نتوانند سقف جنايتشان را آنطور كه ولايت ووزارت ميخواهد بالا ببرند پاكسازي خواهند شد وايست قلبي از نوع ولايت ووزارت در كمين آنها خواهد بود.


ادامه دارد در بخش بعدي مقداري وارد مكانيزم مرگ صمد نظري خواهيم شد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر