مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

قربانعلي حسين نژاد - مزدوران وگماشته هاونوكران بي اختيار واسير ولايت ووزارت بد نام اطلاعات شماره 1گالري ادامه دار

قربانعلي حسين نژاد - مزدوران وگماشته هاونوكران بي اختيار واسير ولايت ووزارت بد نام اطلاعات شماره 1گالري ادامه دار 
مزدوران اجاره اي وماموران برون مرزي وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران در فرانسه
1-قربانعلي حسين نژاد
مطالب مرتبط
قربانعلي حسين نژاد ومصطفي محمدي دو مامور وزارت اطلاعات در حال شناسايي

 براي اقدامات تروريستي دستگير شدند

 

بيشتر بدانيد

قربانعلي حسين نژاد تروريست خطرناك سپاه تروريستي قدس ومامور بيمقدار محمود علوي در پاريس


قربان علي حسين نژاد كيست

قربانعلي حسين نژاد كسي كه خون برادر وهمسرش را به خامنه اي ووزارت اطلاعات فروخت خائن و پا دو بيمقدار محمود علوي شد

درباره قربانعلي حسين نژاد باز هم بخوانيدقربانعلي حسين نژاد تروريست خطرناك سپاه تروريستي قدس ومامور بيمقدار محمود علوي در پاريس

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر