مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه

وزارت اطلاعات شبنم حسینی دختر 21 ساله گرگانی راچرا وچگونه کارد آجین کرد و کشت.

وزارت اطلاعات شبنم حسینی دختر 21 ساله گرگانی  راچرا وچگونه کارد آجین کرد و کشت.

ماجدرای اصلی را در اینجا بخوانید
جزئیات قتل فرزینه مقصود لو وخواهر زاده 21ساله اش شبنم حسینی در گرگان بدست وزارت اطلاعات وسعید امامی
همانطوری که قبلا اشاره شد سه آخوند جنایتکار گرگان بخصوص نماینده خامنه ای وامام جمعه گرگان ،کاظم نور مفیدی اموال فردی بنام مقصود لو پدربزرگ شبنم حسینی را بالا کشیدند .
فرزینه خاله شبنم حسینی که در لندن زندگی میکرد به گرگان آمده بود تا شاید بخشی از این اموال را بدست آورد،سعید امامی که در آن زمام مدیریت بخش ایرانیان خارج کشوردر وزارت بد نام اطلاعات نیز با او بود در این نقطه پایش به ماجرا باز شد.
سعید امامی سراغ فرزینه مقصود لو آمد که او را به همکاری واستخدام وزارت اطلاعات در آورد تا نسبت به ایرانیان لندن برای وزارت اطلاعات گزارش تهیه کند.
فرزینه مقصود لو این همکاری جنایتکارانه را نپذیرفت وگفت من خانواده دارم واین کار تمامی حیثیتم وحیثیت خانواده ام را لکه دار میکند من نه بلد هستم ونه میتوانم علیه هموطنانم جاسوسی وخبرچینی کنم من فقط آمده ام تا شاید بخشی از ارث ومیراثم را بگیرم ،بدین ترتیب سعید امامی دربخدمت گرفتنش در امر جاسوسی شکست خورد وبهمین دلیل او را ممنوع الخروج کردند بنابراین  این مسئله بعلاوه اموال بالاکشیده شده با هم تبدیل به یک بحران در گرگان گردید.
 برای خواباندن این بحران وهم برای فیصله دادن اموال ملا خور شده ،سعید امامی به یک ماموریت سه روزه به گرگان میرود تا فرزینه مقصود لو را از میان برداردوبه درخواست فلاحیان بحران گرگان را بخواباند.
شبنم حسینی کی بود وچرا پایش به این ماجرا کشیده شد؟
شبنم حسینی که 21 سال داشت خواهر زاده فرزینه بود ودر مدتی که فرزینه در گرگان بود بعلت علاقه زیادی که شبنم به خاله اش داشت مستمرا همراه خاله اش بود وشبها هم اکثرا با فرزینه در خانه مادر فرزینه که مادر بزرگ شبنم بود میماند.
برای پیگیری بازپس گیری اموال واز آنجا که وزارت اطلاعات پرونده را دست گرفته بود فرزینه بارها مجبور به ملاقات با عناصر وزارت اطلاعات بود چه در دفاتر شعبه گرگان وچه در خانه فرزینه ویا جاهای دیگر،وفرزینه چون میترسید که تنها برود شبنم را در اکثر این دیدادها میبرد ،بنا براین شبنم چهره بسیاری از عناصر اطلاعاتی را دیده ومیشناخت.
اصل ماجرا واجرای توطئه جنایتکارانه تجاوزو قتل
سعید امامی تصمیم گرفت بر اساس فتوا ومصوبه شورای عالی امنیت رژیم که پرونده را تحویل او داده بود در ابان 75 کار را تمام کند.
در رابطه سرنوشت سعید امامی بدانید

صمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و مشترك ”ايست قلبي” توسط مافياي وزارت اطلاعات
سعید امامی از طریق رابطش به فرزینه مقصود لو خبر داد که برای ختم ممنوع الخروخ بودن ودریافت پاسپورتش ملاقاتی داشته باشند.
قرار ملاقات در خانه مادر بزرگ شبنم بود علیرغم تاکید سعید امامی مبنی برملاقات تکی با فرزینه ئلی فرزینه گفت من تکی نمیایم وشبنم نیز با من است او غریبه نیست ضمن اینکه با شما ها بارها دیدار داشتیم وشما را میشناسد،بدین ترتیب بدون اینکه از توطئه کثیف وزارت اطلاعات خبر داشته باشد با شبنم خواهر زاده اش با دژخیمان سعید امامی ملاقات میکنند.
با حضور شبنم که دختر جوان ونیرومندی بود وامکان مقاومت بالا میرفت سعید امامی تیم ترور را تقویت کرد.
دژخیمان سر ساعت وارد خانه فرزینه شدند بسرعت چند نفره به سبنم حمله کردند وبا طناب دست وپا وبا پارچه دهنش را بستندوعده ای دیگر سراغ فرزینه خاله شبنم رفتند ودهنش را بستند که فریاد نزنند ، این دژخیمان جلو عمه اش به شبنم تجاوز کردند ودر پایان هر دو را با ضربات کار ودشته بقتل رساندند.
                               
 
علت قتل شبنم 3 چیز بود
یک بسیاری از اعضای وزارت اطلاعات را به چهره شناخته بود
دوم تنها شاهد آن شب بود
میگوینداصلی ترین مشوقی که سبب شد فرزینه با سعید امامی همکاری نزند وآنرا ننگ بداند شبنم حسینی بود.
از مجموعه آثار خانه وحاصل درگیری ها ومقاومتها معلوم بود که شبنم مقاومت زیادی کرده بود وبرای دفاع از خاله اش همه انرژی خود را گذاشته بود .
جسد شبنم را بدون هیچ تحقیقی وبدون بررسی در پزشکی قانونی واینکه اطلاعاتی درز کند در گرگان دفن کردند وباقی بستگان آنها را هم تهدید کردند که شتر دیدید ندیدی والا سرنوشت شما هم همین است.
واما جسد فرزینه را به لندن فرستادند تا آنجا دفن شود
بنابراین کسی که تسلیم وزارت اطلاعات نشود کسی که از حق خود دفاع کند وتن به خواری وهمکاری وخیانت به اخلاق شرافت خود وهموطنانش ندهد حتی اگر یک آدم عادی باشد اینجور مورد کین وشقاوت ملاها ودژخیمان وزارت بدنام اطلاعات آخوندی قرار میگیرد .

اما عبرت تاریخ وبسیار آموزنده است که می بینیم که یک زن مسن ویک دختر 21 ساله عادی جامعه حاضر نیست در گرگان شرافت خود را به آخوندهائی مانند کاظم نورمفیدی ووزارت اطلاعات بفروشند علیه مقاومت ایران وحتی هموطنان خود جاسوسی کنند اما جنایتکاران حرفه ای ومزدوران خود فروخته ای چون هادی شبانی
هادی شبانی (قسمت اول) بریده خائن قاتلی که با همدستش پوراحمدی به ریاست انجمن نجات شعبه وزارت اطلاعات رسیدند
هادي شعباني يكي از جنايتكار ترين پادوهاي بيمقدار وپست وزارت اطلاعات در شمال وشهر تنكابن يا شهسوار
مزدور اطلاعات هادي شعباني،شریک قتل عام اشرفیان

هادی شعبانی درکلمدان وقتی قاتلان بر قبر قربانیان خود فاتحه میخوانند

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز گري پايش را بالا ميبرد

 بیشتر بخوانید

وایرج صالحی

فيلم - پرونده - ايرج صالحي پادو اطلاعات ملا ها در مازندران- افشاي يك جنايتكار حرفه اي وشكنجه گر خانواده ها


ايرج صالحي مامور وزارت اطلاعات در استان مازندران همكارهادي شعباني وصمد نظري دو جنايتكار كشتاپوي ملاها.
 

بیشتر بدانید
و.... که ادعایشان گوش فلک را کر کرده است ،بریده به زیر عبای ملاها میروند نظام جنایت کار ملاها را تبلیغ میکنند،با عقب ماندگی سی ساله از آخونها ودژخیمان وشکنجه گرها آرمانهای ضد بشری خمینی وخامنه ای را جار میزنند تا به حیات خفیف خائنانه خود ادامه دهند آنها نه تنها جاسوسی میکنند وبه استخدام وزارت تاریخ در میایند بلکه عملا مانند یک دژخیم اطلاعات چون محمد جواد هاشمی نژاد وسعید امامی به آزار واذیت وشکنجه خانواده ها اقدام میکنند ودر هماهنگی با وزارت بد نام اطلاعات و سپاه تروریستی قدس در مازندران وعراق بازوی این دو ارگان جنایتکاروتروریستی ملاها ودشمن شماره یک مردم ایران میشوند، ووقتی مستمرا از مردم خانواده ها ومقاومت ایران تو دهنی وتوسری دریافت میکنند بفرموده وزارت بدنام اطلاعات در سایتهای زنجیره ای نجات وهابیلیان و...به باز نشخوار اراحیف ملا ساخته میپردازند.

بیشتر بخوانید
پور احمد يا قربانعلي پوراحمدي وافشاي جنايات اين مزدور اطلاعات شاخه گيلان 
 گماشته هاي بي مصرف ، پادوهاي بيمقدارواسيران مافياي ولايت ووزارت اطلاعات از فرانسه ،هلند تاالمان واز عراق تا تهران و.....

غلامرضا صادقی جبلی مزدور اطلاعات آخوندی کیست؟

نقش رذیلانه ایرج مصداقی در قتل عام مجاهدین قبل و بعد از آن  1

ايرج مصداقي( قسمت اول) ازعاملان وزمينه سازان جنايت عليه بشريت قتل عام 52قهرمان شهيد

 و7گروگان اشرفي

ابراهيم خدابنده برادر مسعود خدابنده(قسمت دوم) از عاملان قتل عام 10شهويور در اشرف كه جنايت عليه بشريت است

عباس صادقي نژاد بريده مزدور اطلاعات بدعوت يك باند اطلاعاتي در اردبيل به اردبيل رفت


قربانعلی پو احمدی قاتل وهمدست هادی شعبانی ازمزدوران انجمن نجات وزارت اطلاعات شاخه گیلان

حميد دهدارحسني؛ پادوي گشتاپوي آخوندي در خوزستان

سیروس غضنفری هم مزدوروهم لوده وبارکش غول وزارت

تاریخ ومردم ما ثابت کرده اند که دیکتاتورها وعوامل ومزدورانش رابخوبی میشناسند خائن وخادم برای آنها روشن است ومیدانند که در روزی که باید آنها را بزیر میکشند وسزای اعماشان را در پیشگاه مردم وعدالت در کف آنان قرار خواهندداد. 
  در رابطه ترور وقتل های جنایتکارانه زنجیره ای در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...


زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی

جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر

خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر