مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

وزارت اطلاعات وقتل های زنجیره ای جنایتکارانه - آلبوم خصوصی حمید حاجی زاده که وزارت اطلاعات او وکارون کودک 9ساله ای را که در تصاویر میبینید با بیش از 40 ضربه کار کشت ومثله کرد

وزارت اطلاعات وقتل های زنجیره ای جنایتکارانه - آلبوم خصوصی حمید حاجی زاده که وزارت اطلاعات او وکارون کودک 9ساله ای را که در تصاویر میبینید با بیش از 40 ضربه کار کشت ومثله کرد

حتما بخوانبد
وزارت بدنام اطلاعات چرا حمید پور حاجی زاده را با 40 ضربه کار کشت او کی بودوگناهش جه بود


Sunday, September 6, 2009

برگرفته از بلاگی بنام حمید حاجی زادهاین قتل های زنجیره ای جنایت علیه بشریت است
در باره حمید وکارون که بدست وزارت بدنام اطلاعات با کارد تکه تکه شدند بخوانید
شرح شقاوت وزارت بد نام اطلاعات خامنه ای که با کینه توزی وصف ناپذیری کارون کودک 9ساله وپدرش حمید حاجی زاده را با کارد کشتند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر