مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

قربانعلی پور احمدی دژخیم وزارت اطلاعات در گیلان، همکار محمد جواد هاشمی نژاد رئیس مافیای هابیلیان ونجات وسپاه تروریستی قدس


قربانعلی پور احمدی دژخیم وزارت اطلاعات در گیلان، همکار محمد جواد هاشمی نژاد رئیس مافیای هابیلیان ونجات  وسپاه تروریستی قدس

به کارنامه شقاوت وزارت اطلاعات نگاه کنید بیلانی از قتل تجاوز آدمربائی قتلهای سیاسی وزنجیره ای  که برنامه ریزی شده وآگاهانه همراه با فتوای مذهبی تصویب در بالاترین نهاد نظامی امنیتی کشور یعنی شورای عالی امنیت  تصویب شده وبا مدیریت وبعضا نظارت مستقیم یا با اطلاع افرادی چون خمینی خامنه ای رفسنجانی حسن روحانی معاون سالیان رفسنجانی  محسن رضائی فلاحیان وولایتی فرمانده سپاه ووزیران اطلاعات وخارجه به اجرا گذاشته شده است.

اما در مقابل فرزندان این مرزوبوم از ظلمت کینه توز ارتجاع حاکم وگشتاپوی آن که با ترور وقتل وشکنجه وتهدید میخواست سایه ابدی شوم خمینی وخامنه ای را برسر مردم دلیرنگاه دارند نهراسیدند فریاد زدنند ایستادند وبا جان ومال وخانمان به جنگ آنها رفتند وپرچم شرف وآرمان آزادی ووطن پرستی را بربام جهان برافراشتند ونمونه وسمبل شده ومورد تحسین همگان قرار گرفتند وجوانان وزنان میهن هم دیدند که راه وراهنما وجود داردپس قیامها آفریدند وبه دژخیم تن ندادندوبدون حاشیه به خال زدند مرگ بر اصل ولایت فقیه ، خامنه ای قاتله  ولایتش باطه .

لینک های قیام 88 وشعارهای مرک بر اصل ولایت فقیه

ورود به جزئیان شقاوتهای خمینی وخامنه ای وگشتاپوی خونریز ملاها نیاز به کتابها دارد تا مجلدهای اختصاصی بتوانند بخشی از این سبعیت آخوندی ووزارت بدنام اطلاعات را بازگو نماید.

اما از آنجا که ما در جهان مادی وواقعی زندگی میکنیم مطلع وآگاهیم تاریخ ومکتوبات بیشمار داریم که در جنگ میان ظالم ومظلوم ، دیکتاتورومردم مبارزان وواماندگان  عناصردیگری هم نقش بازی کردند یعنی داستان فقط به این دو ختم نمیشود .

عناصری در این میان در همیشه تاریخ وجود داشتند که کثیف تر ووحشی تر وبسیار جنایتکارانه تراز دژخیم عمل کردند به اعتقادات به گذشته شرافتمندانه ومردمی وبه مردم وملت ووطن خود پشت کردند زبونانه وکاسه لیس به دشمن وبه دژخیمان وشکنجه گرها وداروغه ها پیوستند ودر آنجا علاوه بر یک زندگی نفرت انگیز انگلی والبته آمیخته با یک ترس جانگاه انتقام خشم خلق ،بیشتر نهان وبعضا آشکار دژخیم ومنش وروش حکومتی او را تبلیغ نمودند به آزار وشکنجه وجنگ روانی با مردم وخانواده هایشان مبادرت کردند ودر نقطه اوج خود نه تنها راهنما همراه وهمکار دژخیمان وزارت بد نام اطلاعات وارگانهای سرگوبگر شدند که به لیس زدن تیغ های هر روز آعشته به خون جوانان پاک وطن پرداختند تا جنایات دژخیمان را کمرنگ وگناه را به گردن قربانی بیندازند .

این قشر که پست ترین ومنفورترین هایند خائن نام گرفتند ودر مقاطع مختلف تاریخ میتوانیم آنرا بیابیم کسانی که یا بذلت وخواری مردند ویا به مجازات اتودینامیک رسیدند ویا بدست مردم در نخستین فرصت به مجازات رسیدتد یا خواهند رسید.

ما براه های بسیار دور تاریخ نمیرویم وبه عصر خود وبه نزدیک ترین نگاه های عصر خود اکتفا میکنیم تا چهره هائی از این خائنین را که بسیار منفورند ودر وحشت انتقام خشم خلق به دژخیمان وپستوهای مخوف وزارت اطلاعات پناه برده اند وزندگی انگلی وخائنانه خود را با آزار واذیت وشکنجه وجنگ روانی خانواده های انقلابیون میگذرانندرا به شما معرفی کنیم تا روز حساب در پیشکاه مردم وعدالت فرا رسد اگر تا آن موقع بقائی داشته باشند.

بریده خائن خطه گیلان قربانعلی پور احمدی همکار دژخیمان وزارد اطلاعات وسپاه قدس

قربانعلی پور احمدی  که بعضا از ترس مردم خود را دکتر احمدی از هلال احمر ویا پور احمد معرفی میکند از بریده خائنینی است که بعلت نکشیدن سرایط سخت مبارزه خیانت کرد وبرید وبه نزد وزارت اطلاعات بازگشت ،از شدت نفرتی که مردم به بریده وخائن بخصوص در شمال ایران که سمپاتی زیادی به نیروهای انقلابی بخصوص به مجاهدین داشتند جرات حضور در بین مردم را نداشت بزدلانه وبا مخفی کار وبا اسامی مستعار به خانواده های مجاهدین مراجعه میکرد ومیگفت من دکتر احمدی هستم واز بچه هایتان از عراق خبرهایی دارم به فلان محل بیائید تا این اخبار را به شما بدهم وقتی دستش رو شد تا مدتها پیدایش نبود وهم اکنون در پستوهای مخفی وزارت اطلاعات با نام های پوششی انجمن نجات گیلان به شکنجه آزاد وازیت خانواده ها ونشخوار وباز نشخوار دست نوشته های آرمانی سعید امامی مشغول است .

این بریده خائن خودفروخته شاگرد ودست پرورده دژخیم وزارت اطلاعات مجمد جواد هاشمی است که خود او در بخش نفا ق در وزارت اطلاعات شاگرد سعید امامی بوده وپروژه های بریده سازی ترور وآدمکشی را از نزدیک آموخته است .

راستی چی شد وقتی سعید امامی وافرادی مانند محمد جواد هاشمی که خود شخصا بسیاری از ترورهای وزارت بد نام اطلاعات را سازماندهی واجرا کرده است به یک نوسینده وشاعر ورمان نویسی مانند غزاله علیزاده که در همسایگی قربانعلی پور احمدی یعنی شمال وبطور خاص در ییلاق جواهر ده رفت وآمد داشت رحم نمیکند شعرش ورمانش را برنمیتابد واز یک امضای بیانیه او نمیگذرد واو را پس از کشتن دار میزنند تا بقیه نویسندگان عبرت بگیرند تا یک نفر نوسینده ضد ولی فقیه کم شود .اما قربانعلی پوراحمدی که مدتها با مجاهدین بوده که نفس بودن با مجاهدین گناهی نابخشودنی است را با سلام وصلوات به زیر عبای وزارت اطلاعات میبرند در شمال به او عبا وعمامه ومنبر انجمن نجات میدهند .

جواب بسیار روشن است اگر غزاله وغزاله ها سکوت میکردند نمینوشتند به آگاهی وانتخاب خود وبه عهد وپیمان خود با مردم پشت میکردند وبه نظام زن سیز ملاها کاری نداست واینقدر به ظلمت وتاریکی ارتجاع حاکم حمله نمیکرد وبه رزمندگان پناه نمیداد نه تنها کشته نمیشدند بلکه به آب ونانی هم میرسیدند .

چند لینک قتل های زنجیره ای را ببینید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...

زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی

جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر

خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد


جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند

حالا قربانعلی پوراحمد همکار وجیره خوارهمین قاتلان غزاله شده وخط وخطوط آنها را اجرا میکند نه با فاصله بسیار دور یا ارتباط معنوی بلکه با یک فاصله بسیار کوتاه وتنها با یک واسطه ای بنام محمد جواد هاشمی وصل شده است  که این جنایتکارودژخیم وزارت اطلاعات همان کارهای سعید امامی را دنبال میکند
بیشتر بخوانید

در رابطه با قربانعلی احمدی بیشتر بدانید چند لینک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر