مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

جزئیات وناگفته هائی در رابطه ربودن وقتل پیروز دوانی وکسانی که مستقیم در ربودن وقتل او نقش داشتند

جزئیات وناگفته هائی در رابطه ربودن وقتل پیروز دوانی وکسانی که مستقیم در ربودن وقتل او نقش داشتند
وزارت اطلاعات یک ساختمانی در شمال کشور داشت بنام ساختمان 1600 این ساختمان به پاتق وزارت اطلاعات معروف بود.
سعید امامی (برادر اسلامی)، مهرداد عالیخانی (سید صادق) احمد قبه (حاج کمیل) و مصطفی پور محمدی همیشه پای ثابت پاتوق بودند.
سوم شهریود 1377 بود که پیروز دوانی که در خیابان در حال تردد بود پاترولی کنارش ایستاد وچند نفربر سرش ریختند وطناب پیچ کرده واو را به شمال تهران وبه ساختمان 1600 بردند.
سید صادق یا مهرداد عالیخانی گفت این باراز این موضوعات نخواهیم داشت چون نمیخواستیم او را به زندان ببریم اینجا آوردیم که ارشادش کنیم  دیگر کارش تمام است وآخرشه .
پیروز دوانی حدود یکماه در همین ساختمان 1600 ودر زیر زمین ساختمان نگهداری میشد.در این یک ماه مستمرا زیر بازجوئی وشکنجه بود وقتی و را شکنجه میکردند برای اینکه صدایش به بیرون نیاید ودر منطقه مسکونی صدای داد وفریاد نپیچد همیشه دو هواکش بسیار بزرگ وپر سرو صدا را همزمان روشن میکردند که صدای ناله ها با صدای فنهای هواکش در هم آمیخته وگم شوند.
در یکی از طبقات همین ساختمان 1600یک استادیوی فیلم برداری قرار داشت که از نفرات دستگیر شده اعتراف میگرفتند ویا اعترافات ساختگی میساختند.
در یکی از روزها پیروز دوانی را به این استادیو آوردند واز او مصاحبه تصویری گرفتند ، در این مصاحبه بظور
این داستان بعد از یکماه بود که او را نگر داشته وشکنجه کرده بودند.
سعید امامی در اعترافاتش نوشته که "حاج آقا محسنی اژه ای مرا صداکردوگفت پیروز دوانی حکم افسادش صادر شده است با مسئولیت من بکشیدش .
ابراهیمی که مدتها در همان ساختمان با سعید امامی کار فرهنگی انصار حزب الله را دنبال میکرد در مصاحبه های مختلف گفت که سعید امامی گفت تمام شده است دیگر جای نگرانی نیست او را تمام کردند.
سید صادق (مهرداد عالیخانی جسد پیروز دوانی  را به صندوق عقب ماشینی منتقل میکند وپیش وزیر اطلاعات میرود ومیگوید تمام شده وزیر میپرسد چی او میگوید پیروز دوانی ووزیر میپرسدکه چه شد عالخانی به وزیر اطلاعات میگوید زیر تعزیر تمام کرد وزیرجنایتکار میپرسد جسد کجاست عالیخانی میگوید توی صندوق عقب ماشین من  که وزیر میگوید چرا اینجا آوردی ببر یک کاریش بکن که عالیخانی میبرد یا توی همان ساختمان ویا جای دیگر که معلوم نیست کجا جسد را هم سر به نیست میکند.
بخشی ازعین مصاحبه امیر فرشاد ابراهیمی که در آن زمان در همان ساختمان 1600که پیروز دوانی را شکنجه میکردند حضور داشت ومشترکابا سعید امامی  برای نظام کار فرهنگی ؟؟!!میکردند بخوانید
ابراهیمی :
"
او را یک ماهی در زیرزمین نگهداری میکردند، اما نه برای ارشاد که ظاهرا زیر شکنجه بود چرا که اکثر اوقات هواکش زیرزمین را روشن میکردند که صدای زیادی داشت و ناله و فریاد همواره در پس این صداها گم میشد و هر بار که من میگفتم این چه وضعیتی است وعده میدادند که تمام میشود، تمام میشود . . . تا شبی که وی را آوردند طبقه بالا برای گرفتن مصاحبه تصویری در حضور آقای مصطفی پور محمدی که تیم تصویربرداری را به همراه آورده بود. در همان نگاه اول شناختمش. خبر مفقود شدنش را در روزنامه ها خوانده بودم و فهمیدم که کاری ورای بررسی وضعیت فرهنگی مطبوعاتی در این ساختمان انجام میشود. مصاحبه اش که تمام شد دوباره بردنش به زیرزمین. در همین اثنا بود که سعید‌ امامی آمد، تنها نبود، محسنی و سید ضیاء هم همراهش بودند. آمدم مطالب آماده "مصباح" (1) را به وی نشان دهم که گفت باشد برای بعد الان کلافه ام. گفتم: حاجی مگه قرار نبود این ماجرا تمام شود؟ گفت: امشب، امشب این قصه تمام میشود.
داشتند سوار ماشینش میکردند که من باید میرفتم و ساعاتی از شب گذشته بود."

بدین ترتیب پیروز دوانی با فتوای اژه ای ومصوبه دولت وقت خاتمی وتصویب شورای عای امنیت رژیم وتوسط وزیر اطلاعات ومدیرانش وتیم ترور سعید امامی ومصطفی پور محمدیوموسوی جنایتکارانه بقتل رسید باشد روزی که این نظام فاسد ولایت فقیه وجنایتکاران گشتاپوی ملاها حساب جنایاتشان را در پیشگاه عدالت پس بدهند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر