خبرگزاری فرانسه نوشت: روحانی هشدار داد رژیم ایران باید از سقوط شاه درس بگیرد و گرنه با تهدید انقلابی دیگر مواجه می‌شود.
این خبرگزاری افزود:‌ «روحانی هشدار داد که (رژیم) ایران باید از انقلاب سال ۱۹۷۹ درس بگیرد»... حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که (رژیم) ایران باید به معترضانی که پشت موج اخیر ناآرامی قرار دارند گوش فرا دهد و به این ترتیب به این موضوع اشاره کرد که اگر درخواست‌های آنها نادیده گرفته شود، (رژیم) با تهدید یک انقلاب دیگر مواجه است.
... روحانی گفت: «رژیم قبلی فکر می‌کرد حکومت پادشاهی تا ابد ادامه خواهد یافت، اما به همین دلیل همه‌چیز را از دست داد که به انتقاد مردم گوش نکرد»...
در شروع سال جدید (میلادی) اعتراضات خشمگینانه... روستاها و شهرهای ایران را در بر گرفت...
روحانی گفت: «(رژیم شاه) فقط صدای انقلاب را شنید... و آن‌گاه دیگر دیر شده بود».
خبرگزاری فرانسه ۱۰ بهمن