مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ دی ۱۲, شنبه

داوود باقروند وقربانعلی حسین نژادوعیسی آزاده سه عضو اطلاعات وسپاه قدس برای اجرای شناسائی وعملیت تروریستی به آلمان وفرانسه صادر شده اند

داوود باقروند وقربانعلی حسین نژادوعیسی آزاده سع عضو اطلاعات وسپاه قدس برای اجرای شناسائی وعملیت تروریستی به آلمان وفرانسه صادر شده اند

بیشتر بدانید
داوود باقروند 

قربانعلي حسين نژاد 

عیسی آزاده

عيسي آزاده از هتل مهاجر توسط وزارت به ايران برده شد وبعد هم به فرانسه صادر شد كليك كنيد وبخوانيد 

داوود باقروند وقربانعلی حسین نژاد وعیسی آزاده صادراتی های وزارت اطلاعات وسپاه قدس برای کارهای تروریستی در اروپا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر