مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

كودتاي نافرجام 17 ژوئن ویک مقایسه با 10 شهریور اشرف واستفاده از خائنین وبریده مزدوران - قسمت نهم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر