مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

-ساختار انجمن نجات - سياست و برنامه هاي انجمن هاي نجات و مزدوراني كه با آنها همكاري دارند, توسط چه ارگاني تعيين ميگردند

-ساختار انجمن نجات - سياست و برنامه هاي انجمن هاي نجات و مزدوراني كه با آنها همكاري دارند,  توسط چه ارگاني تعيين ميگردند

وق

وقتي بمباران و توطئه‌هاي كثيف رژيم عليه رزمندگان آزادي در شهر اشرف به‌نتيجه‌يي نرسيد، وقتي مجاهدين با يك ظرفيت عظيم از پس آزمايش بود‌و‌نبود، بار ديگر سرفراز بيرون آمدند و رژيم نتوانست ضربة مؤثر نظامي بر پيكرة مجاهدين وارد كند، اين‌بار يك جنگ سياسي و رواني گسترده را، براي به‌كارگيري برگ خانواده‌ها عليه مجاهدين و تشكيلاتشان آغار نمود.  بخشي از فشارهاي ضدانساني رژيم توسط ارگاني به نام انجمن نجات كه شعيه اي از وزارت اطلاعات رژيم است  عليه خانواده‌هاي مجاهدين اعمال ميشود . گشتاپوي ملايان براي رسيدن به‌  هدف مبرم مرحله يي خود عليه مجاهدين يعني اخراج و استرداد آنها از عراق و يا متلاشي كردن آنها از درون , ارگان جديدي به نام «انجمن نجات» تشكيل داده تا  از طريق آن خانواده هاي مجاهدين را تحت فشار و آزار قرار داده  و آنها را در راستاي اهداف شوم خود به كاربگيرد.  انجمن نجات وزارت اطلاعات  كه يكي از چهل
وچند ارگان سركوبگر رژيم آخوندي است . هدفش از فشارها و اعمال ضد انساني عليه خانواده هاي مجاهدين اين است  كه با سوء استفاده از روابط و عواطف خانوادگي , آنها را عليه فرزندان مجاهد و مبارزشان به ويژه در شهر اشرف به كارگيرند تا آنها را از صفوف مقاومت بگسلند و به ايران تحت حاكميت آخوندها بازگردانند. و در صورت عدم موفقيت در اين هدف , خانواده ها را به ابزاري براي جنگ سياسي و رواني خود عليه مقاومت به خصوص در صحنه بين المللي و در رابطه با ارگانهاي حقوق بشري تبديل نمايد و به نام آنها چنين تبليغ كند كه مجاهدين فرزندان و بستگان آنها را به زور نگهداشته يا تحت شكنجه هاي جسمي و روحي قرار داده و يا مانع ارتباط و ديدار با خانواده هايشان ميشوند. تا به اين وسيله علاوه بر پيشبرد جنگ سياسي و رواني خود در راستاي اهريمن سازي عليه مقاومت  و پرونده سازي عليه آنها , دولتها و ارگانهاي بين المللي و حقوق بشري را به طور خاص در كارزار شبانه روزي خود براي اخراج يا استرداد مجاهدين از عراق سهيم سازد.
                                                      
چگونگي تشكيل انجمن نجات
 وزارت اطلاعات رژيم در سال1380 اين ارگان سركوب جديد را با مديريت تعدادي از كارگزاران با سابقه خود و با به كارگيري شماري از مأموران استخدام شده از بين نفوذيهاي اخراج شده از ارتش آزاديبخش ملي يا بريدگاني كه توسط وزارت اطلاعات عضوگيري شده و به خدمت رژيم درآمده بودند بوجود آورد. همچنين در زمستان سال1381 و در آستانه حمله نظامي آمريكا به عراق , وزارت اطلاعات اقدام به ‌راه‌ اندازي يك ايستگاه راديويي به ‌نام راديو «نجات» نمود. برنامه‌هاي اين راديو توسط ادارة كل «التقاط» در وزارت اطلاعات(كه مسؤليتش تماما اختصاص به مقابله با مجاهدين دارند) تهيه و اجراي آن نيز به عهده تعدادي از مأموران گذاشته شد. اين برنامه ها به‌طور روزانه از اين ايستگاه راديويي پخش مي‌شود.
هدف گشتاپوي ملايان از تشكيل «انجمن نجات»، بر اساس آنچه كه خودش رسما اعلام كرده عبارتست از : «جداسازي بدنة گروه (مجاهدين) از مركزيت…»، تلاش براي «از‌بين‌ بردن حصارهاي تشكيلاتي و متلاشي‌شدن منافقين…» و در نهايت «استرداد» مجاهدين به‌رژيم.
انجمن نجات به كارزار اهريمن سازي وزارت اطلاعات عليه مجاهدين كه با صرف انرژي  وامكانات و هزينه هاي سرسام آور در داخل و خارج  كشور و با اعمال فشار و سركوب درمورد خانواده ها انجام ميشود و بخشي از مأموريت اين شعبه (انجمن نجات) براي دستيابي به اهداف فوق الذكر محسوب ميشود, به اين صورت اذعان مي كند:
«انجمن نجات كالبد شكافي واقعي فرقه رجوي را از زواياي گوناگون دنبال مي كند.... انجمن نجات با تمام امكانات و تشكيلات خود در اختيار تنوير افكار عمومي، خانواده هاي مجاهدين,  اقشار مختلف اجتماعي و سياسي در داخل و خارج كشور مي باشد. ...»
در حقيقت انجمن نجات ارگان سركوب و فشار بر خانواده هاي مجاهدين در داخل كشور ,
 نگران كردن آنها دررابطه با فرزندانشان در مقاومت ايران
و جعل اخبار و اطلاعات انحرافي براي بحركت درآوردن آنها عليه مجاهدين خلق است.
اين فشارها باعث شده است كه مردم ايران بويژه سياسيون در داخل كشور و بخصوص خانواده هاي مجاهدين و مقاومت ايران بخوبي اين ارگان را مي شناسند و از سركوب و جنايات آن مطلعند . 
وزارت اطلاعات در اساسنامه يي كه براي  «انجمن نجات» تنظيم كرده , آن را  ارگاني مستقل و غير وابسته به رژيم (
Nejat NGO) توصيف كرده است.
زيرا با چنين اتيكتي ميخواهد از اين ارگان سركوب در صحنه بين المللي نيز  عليه مجاهدين و مقاومت بهره بگيرد.
بنابراين نياز دارد كه ارتباط آن با گشتاپوي ملايان را كتمان كند و بدينجهت است كه
وزارت اطلاعات تلاش ميكند كه انجمن نجات را تحت نام (NGOجا بزند تا ارگاني حقوق بشري خوانده شود و با استفاده از آن  در كنار ساير انجمنهاي پوششي (به خصوص در اروپا و امريكا), بتواند به كمك لابيهاي خارجي رژيم در جلسات حقوق بشري با همين پوش شركت كند
و اتهامات و دروغپردازيهاي تبليغاتي  آخوندها عليه مقاومت را  به عنوان گزارشات حقوق بشري عرضه كند
 و يا با همين پوش با محافل حقوق بشري ملاقات و آنهارا درخدمت سياست اهريمن سازي عليه مجاهدين  و موضعگيري عليه اپوزيسيون اصلي رژيم بگيرد
و بدينوسيله آنها را در توجيه سركوب و اعمال فشار عليه مقاومت چه از جانب خود رژيم  و چه از جانب حاميان و طرف معامله هاي بين المللي رژيم  سهيم سازد
و در يك كلام  از آنها بخواهد كه به جاي ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران يا حداقل به موازات آن , مهمترين نيروي اپوزيسيون اين رژيم  را به عنوان ناقض حقوق بشر محكوم نموده يا زير سؤال ببرند.
اين همان هدف برگرداندن برگ حقوق بشر عليه مقاومت ايران است كه ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران تمام ظرفيت دجالگرانه و ضدانساني خود را همراه با ولخرجي  و باج و خراج بي پايان, براي دستيابي به آن به كارگرفته است.
با اين حال وابستگي انجمن نجات و مأموران مربوطه به وزارت اطلاعات آن قدر آشكار است كه مقامات و كارگزاران رژيم ناگزير مكررا به آن اعتراف كرده اند. 
از جمله حسينعلي اميري مديركل دادگستري استان فارس، در ارديبهشت83،  گفت:
«انجمن نجات از بريده‌هاي تشكيلاتي منافقين در هر ‌استان زير نظر وزارت اطلاعات و همان ادارة مبارزه با منافقين تشكيل شده و دارند كار فعالي را پيش مي‌برند، آنها بدون اين‌كه اسمي از وزارت اطلاعات ببرند با تقريباً اكثر اعضاي منافقين در سراسر كشور تماس برقرار كرده اند و توجيه‌شان كرده اند يا حداقل آنها را در جريان وضعيت منافقين قرار داده اند، كار هماهنگ و خوبي را پيش مي‌برند، به‌نظر من اينها فعاليتشان نسبت‌به زماني كه در منافقين بودند بيشتر و مؤثرتر است و بعد از روشن‌شدن حقايق برايشان سرسپرده‌تر به‌نظام و وزارت اطلاعات نسبت به‌منافقين شده اند».
در همين رابطه آخوند يونسي (وزير اطلاعات رژيم در آن زمان) در مصاحبه با تلويزيون رژيم در 13مهر83 مي‌گويد: «… امروز ما تروريستهاي مسلح، كساني
كه آمدند كشته بشوند يا بكشند، ما سالم دستگير مي‌كنيم و آنها را تبديل مي‌كنيم به ‌كسي كه آزادانه در جامعه مي‌گردد و از جمهوري اسلامي و از وزارت اطلاعات، دفاع مي‌كند».
انجمن نجات همچنين به لحاظ مالي هيچ منبع مالي مستقلي ندارد و هزينه هاي آن تماما توسط وزارت اطلاعات تأمين ميشود. مركز انجمن نجات در تهران است ولي بتدريج در ديگر استانهاي كشور داراي شعبه شده است .

ساختار انجمن نجات
براي اشراف بيشتر به ماهيت اين ارگان باصطلاح غيردولتي، توضيحاتي درباره سازماندهي و ساختار آن داده ميشود:
در وزارت اطلاعات رژيم, معاونتي تحت عنوان امنيت داخل وجود دارد، دراين معاونت يك «اداره كل» به نام اداره كل «التقاط» يا «مقابله با منافقين» يا «مبارزه با نفاق» ايجاد شده است كه انجمن نجات تحت پوش آن است . در زمان تنظيم اين گزارش مدير كل اين اداره مزدوري به نام «باطني» است. زير دست او ماموري به نام حاج ابوذر اسلامي مسئول انجمن نجات ميباشد. وي ازكادرهاي قديمي سپاه و مدتي نيز رئيس حراست كل تهران بوده و از آنجا به ‌وزارت اطلاعات منتقل شده است. اداره كل التقاط (مقابله با مجاهدين) و ماموراني همچون باطني و ابوذر اسلامي, علاوه بر هدايت انجمن نجات و تامين كادر و بودجه آن، ماموريتهاي ديگري هم در قبال خانواده ها و بريده بازگشتي ها دارند . تهديد و تطميع خانواده ها , برقراركردن ارتباط اين خانواده ها با بريده مزدوران بازگشتي بمنظور شيطان سازي و بدنام كردن مجاهدين ، تحويلگيري بريده بازگشتي ها در ايران و تخليه اطلاعاتي آنها، تشكيل جلسات مختلف در استانها و انتخاب سخنران از ميان مزدوران جديد الاستخدام، انتخاب عناصر مناسب جهت اعزام به خارج كشور براي پيشبرد جنگ رواني عليه مجاهدين و مقاومت و تهيه پاسپورت و ويزا و ... و استقرارشان در كشور هدف, از جمله وظايف اين ارگان محسوب ميشوند.
«اداره كل مقابله با منافقين»(مجاهدين)، با ايجاد شعباتي در ادارات اطلاعات استانهاي مختلف ايران و تعيين ماموراني ويژه براي اين منظور، هدايت انجمن هاي نجات و مزدوران مربوطه در سراسركشور را برعهده دارد . بدين ترتيب درحال حاضر كليه انجمن هاي نجات و مزدوران در ارتباط با آنها در هر استان بطور مستقيم به كارگزاران و عوامل  اداره ي مبارزه با منافقين در آن استان وصل ميباشند . سياست و برنامه هاي انجمن هاي نجات و مزدوراني كه با آنها همكاري دارند,  توسط ادارات اطلاعات استان و مديران اين ادارات تعيين ميگردند. در شرايط كنوني انجمن نجات علاوه بر  تهران , در اغلب  مراكز استانهاي كشور از جمله آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اصفهان ـ خراسان ـ خوزستان ـ فارس ـ لرستان ـ مازندران و.... شعبه و  نمايندگي دائر كرده است.
انجمن نجات تهران كه نقش مهمتري به نسبت شعب استانها دارد, ، دفترمركزيش در خيابان فاطمي روبروي هتل لاله،  شماره 201 واحد 10 قرار دارد. برخي از زندانيان درهم شكسته كه به استخدام وزارت اطلاعات درآمده و در انجمن نجات تهران به كارگرفته شده اند.
در هر استاني كه انجمن نجات در آن پا نگرفته و يا كارآمد نشده, كارهاي انجمن نجات را «بخش التقاط» وزارت اطلاعات در آن ا ستان مستقيما برعهده دارد و اين بخش طرحها و توطئه هاي خود عليه خانواده هاي مجاهدين را بدون هيچ واسطه اي پيش مي برد. 
پس از شكل گيري شعبات انجمن نجات در استانهاي مختلف, گشتاپوي ملايان به فكر ايجاد شعبات انجمن نجات در خارج كشور بويژه در فرانسه , كانادا , سوئيس و آلمان ميباشد تا اقدامات خود عليه مجاهدين و مقاومت را در صحنه بين المللي از طريق اين شعبات وزارت اطلاعات - البته  تحت همان پوش انجمنهاي غير دولتي (NGO)- نيز تقويت نمايد.
اعزامي هياتي از سوي انجمن نجات به فرانسه در 15 سپتامبر 2006 اولين اقدام از سوي اين ارگان سركوبگر بود و هدفش همانطور كه مأموران اعزامي در بدو ورود به پاريس اعلام كردند , شكل دادن پرونده عليه مجاهدين در نزد مقامات فرانسوي بود. آرش صامتي پور و بابك امين دو تن از ماموران انجمن نجات و از شكنجه گران و بازجويان زندان اوين , سركردگان اين هيات بودند . آنها  در پاريس دعاوي و اتهامات رژيم و وزارت اطلاعاتش عليه مجاهدين و مقاومت اعم از برچسب تروريسم و نسبت دادن شكنجه و سركوب و اعدام و نقض حقوق بشر به مجاهدين را به اسم خانواده هاي مجاهدين و يك انجمن به اصطلاح غير دولتي تكرار  كردند و همانطور كه خودشان در مصاحبه با راديو فرانسه گفتند طرف گفتگوي مقدمشان مقامات فرانسوي بوده است. 
انجمن نجات وزارت اطلاعات داراي يك سايت اينترنتي است با اين نام :  (www.Nejatngo.org)
 كه يكي از ارگانهاي مختص جنگ رواني رژيم عليه مجاهدين است. اين سايت مسئوليت به اصطلاح خبررساني انجمن نجات و تبليغ و توزيع اكاذيب و جعليات گشتاپوي ملايان عليه رزمندگان آزادي و مجاهدان شهراشرف و خانواده هاي آنان را بر عهده دارد . سايت نجات به دو زبان فارسي و انگلسي مي باشد .
در يك نگاه آماري , صد درصد مطالب,  اخبار , گزارشات و مصاحبه هاي  سايت نجات عليه مجاهدين و  مقاومت و رزمندگان شهر اشرف و خانواده هاي آنها است .۱ نظر:

  1. تقدیم با عشق
    https://www.youtube.com/watch?v=6mK3QqCak6w
    https://www.youtube.com/watch?v=OmhCtdcMe68

    پاسخحذف