مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

داوود باقروند وتبلیغ وافتخارتهوع آورش در رابطه با عطوفت ومحبت شکنجه گران وبازجویان وزارت بدنام اطلاعات ورژیم

داوود باقروند وتبليغ وافتخار تهوع آورش در رابطه با عطوفت ومحبت شكنجه گر ها وبازجويان وزارت اطلاعات ورژيم.داوود باقروند وتبليغ وافتخار تهوع آورش در رابطه با عطوفت ومحبت شكنجه گر ها وبازجويان وزارت اطلاعات ورژيم.
باور كردني نيست كه ابعاد حماقت داوود باقر وند كه الان امتحان داده ومورد اعتماد ويكي از ماموران اعزامي وزارت وولايت به خارج است تا اين حد باشد كه بعد از قافهائي كه در ماموريتهاي محوله داده است وبيشتر دست خودشان را رو وحرف مقاومت را اثبات كرده اند كه باقروند وعيسي آزاده وقربانعلبي حسين نژاد توسط بخش التقاط وزارت اطلاعات با عجله چفت وجور وجوش كاري شده اند تا درد بي درمان وزارت وولايت زهر خورده را     
در مان كنند شمالي ها ميگويند:
 كل (كچل) اگر طبيب بودي سر خود(كله كچل خود را ) دوا كردي(ميكرد).گفتم ابعاد حماقت كه البته يك نوع احراج ونيازولايت ووزارت  را بما ميفهماند وآنهم زهر خوردگي خامنه اي ودرماندگي وضعف وزارت اطلاعات رژيم است ولي تا اين حدش بيسابقه بوده وهست  سناريو شنيده بوديم ولي نه اينمقدار ناشيانه واحمقانه كه بيشتر خود او ودستش رو شود.
اصل موضوع چيست؟
اصل موضوع افتخاروتبليغ تهوع آورد داوود باقروند از عطوفت ومحبت بازجويان وشكنجه گران وزارت اطلاعات در باره خودش ميباشد(او را تحويل گرفتند حتي بازرسي هم نكردند چند خط نوشته ورفته پي كارش چون در ليست نبوده بخشوده شده چون بخشوده شده به او كار دادند وانگار نه انگار كه چي بود وچي شد به او پاسپورت وماموريتهاي شغلي داده واوآزادانه به خارج ميامد وميرفته ويك بار هم ميسراند(لا لوي حرفهايش ميگويد) كه يك بار هم مرا در هنگام ورود از خارج بازداشت وبازجوئي كردند وچنين وچنان وبا تهديد من ديگر اين كار را نكردند( كه من وتو به او نگوئيم خودتي).
در صورتي كه زياد راه دور نميرويم يك منتقد واقعي فيسبوكي ( در حالي كه داوودباقروند براي عياشي وجاسوسي همراه خانواده وزارتي اش به اروپا ميايد )زير شكنجه كشته ميشود(ستار بهشتي كارگر وطن پرست وبا غيرت را ميگويم) كنار دست كمي آنطرف تر پيرمردي حدود 80 ساله روي زمين نشسته وفرياد ميزند نرگس محمدي را آزاد كنيد ويا چرا مرا ممنوع الخروج كرده ايددكتر محمد ملكي را ميگويم وحتي نه افرادي مثل علي صارمي و...كه تنها براي ديدار خانوادگي به اشرف رفته بودند سربدار شدند و....
آنوقت داوود باقروند حماقت كرده وآزادي عمل بي حد وحصر وازادي هاي زير عباي وزارت وولايت را برخ ما ميكشدودم از  تغيير جامعه ايران وپيشرفت فوق العاده ايران تحت حاكميت ولايت فقيه ميزند حتما منظورش پيشرفتهائي است كه سربازان گمنام زير سايه اختلاسهاي ميلياردي وهزينه هاي تريلياردي دنبال بمب بودند ومجاهدين آنها را ناكام كرده ميباشد والا واقعيت جامعه نه از زبان مخالف يا اپوزيسيون بلكه حسن روحاني رئیس جمهور ملاها ميگويد كه تمام جامعه بجز ولايتي ها ووزارتي ها وآقازاده ها بقيه زير خط فقرند كبد فروشي كليه وقلب فروشي در لب خيابان از شدت فقر افتتاح وگسترش مي يابد.
آگهی فروش یکجای قرنیه چشم و کبد؛ مغز استخوان در سطح تهران توزیع و بار دیگر در فضای مجازی منتشر شد.

آگهی فروش قرنیه، کبد و مغز استخوان! + عکس
داوود باقروند خود را به...يا فراموشي زده است كه اگر پيشرفت، خزيدن زير عباي ملا ورسيدن به آب ونون از قبل خون دل مردم واعدام وكشتار و...باشد كه اصلا نيازي به مبارزه نبود با يك دست بوسي( نه حتي مثل باقروند خيانت وجنايت ولو دادن وشكنجه خانواده ها وتجاوز وبازجوئي زندانيان كه رژيم از همه اينها كه باقروند مرتكب شده فيلم وسند دارد) ازخميني كافي بود كه به مقام وپول برسيم والبته خيلي ها از ما داشتيم وتف كرديم تا زير عباي ملا نرويم وپرچم ما هم هيهات منا الذله بوده وهست رنگش هم نه سياه است ونه سبز كه سرخ سرخ است.
اتفاقا هم نامش مجاهد وهم آرم وآرمان خودش را دارد وهم وفاي بعهد با خدا وخلق را اثبات كرده است.

۴ نظر:

  1. آقا يا خانم سرباز گمنام امام رجوی غایب فراری؛ آقای باقروند و من و آقا عیسی این شهامت و شجاعت را داریم که با اسم و عکس و مشخصات کامل و محل زندگیمان می نویسیم تا تو برداری مقاله علیه مابنویسی تو هم اگر از حرف حساب و منطق نمی ترسی و بیم آن را نداری که آبرویت بیشتر برود بفرما وقتی افعال متکلم وحده به کار می بری اقلا بگو تو کی هستی و کجایی؟ بعد هم برایت توصیه می کنم که برو بقیۀ تحصیلاتت در دبستان ابتدایی اشرف را که نمی کاره گذاشتی در لیبرتی بخوان تا کمی سواد نوشتن داشته باشی و اینقدر پرت و پلا و جملات و عبارات بی سر و ته و غلط ننویسی.

    پاسخحذف
  2. با شما چون هیچ نمیدانید و نمیفهمید که چه میگویئد و چرا میگویئدکاری نداریم. شما خود قربانی هستید. شما که از انسانیت تهی شده اید. و به حیوانیت تنزل نموده اید. طوری که تبدیل شده اید به موجو داتی که غقل و شعور و اراده و حق انتخاب و فکر را دزد بزرگ قرن، دزد انسانیت و هویت انسانی برخلاف حتی خلقت از شما ربوده است. انوقت در حرمسراهایش با زنان مجاهد فریب خورده دعاهای امام زمان در کوششان نجوا میکند و بعد مشغول میشود. البته محل و بستر را مهرتابان آماده میکند تا شاید ببرندش به تهران.

    پاسخحذف