مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

افشای مزدوران اطلاعات در داخل وسرکوبگران قیام ایران وبرخی مزدوران خارجی ملاها در تویتر ببینید وافشاکنید

افشای مزدوران اطلاعات در داخل وسرکوبگران قیام ایران وبرخی مزدوران خارجی ملاها در تویتر ببینید وافشاکنید

 1. آنا گومز وقتي به ايران آخوندي مي‌رود، مانند کيست؟ جواب مانند مزدوران اطلاعات میشم محجبه میشم وهمدستانش میشم


 2. آنا گومز: وقتي در رم هستي، مانند روميان باش سؤال: آنا گومز وقتي به ايران آخوندي مي‌رود، مانند کيست؟ جواب مانند مزدوران اطلاعات میشم محجبه میشم وهمدستانش میشم
   


 3. زهرا ميرباقري هم وطنان مراقب اين مزدوران اطلاعات ملاها باشيد شمارا گول نزنند بلندگوهاي دشمن را افشاکنيد


 4. حقيقتي که نيست جزدجالگري ودروعبافي روان پريش ملاها سيامک نادري بنام حقيقت مانا


 5. مامورين اطلاعات آخوندي در آلمان را در بهتر بشناسيد


 6. بلندگوهاي ملاها در خارجه ساير سوابق خانواده بنده شيطان ملقب به خدابنده را بهتر بشناسيد در سايت سحر
   


 7. خدابنده و سينگلتون ماموران وزارت اطلاعات – تاييد مجدد پنتاگون و کنگره


 8. حجت سيداسماعيلي از مزدوران #سرکوب# قيام ايران


 9. در مزدوران را بهتر بشناسيد حجت سيداسماعيلي مزدور مفلوک اطلاعات آخوندي


 10. Retweeted

  🔴حمله گارد ویژه و بازداشت جوانان در برابر و کارون . 11. آخوند از دنیای جاهلیت است وباید برود در جشن ملی 🔥🔥🔥🔥🔥🔥💥


 12. پادوهاي دوره گرد ومزدبگيرخودفروخته وزارت اطلاعات را در بهتر بشناسيد


 13. بلندگوهاي دشمن و پادوهاي دوره گرد ومزدبگيرخودفروخته وزارت اطلاعات را در بهتر بشناسيد


 14. مراقب اين مزدوران اطلاعات آخوندي باشيد شمارا گول نزنند بلندگوهاي دشمن و پادوهاي دوره گرد ومزدبگيرخودفروخته وزارت اطلاعات را در بهتر بشناسيد


 15. مراقب اين مزدوران اطلاعات آخوندي باشيد شمارا گول نزنند بلندگوهاي دشمن و پادوهاي دوره گرد ومزدبگيرخودفروخته وزارت اطلاعات را در بهتر بشناسيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر