مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

پرونده-وحشت خامنه ای از گسترش کانونهای شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی

پرونده-وحشت خامنه ای از گسترش کانونهای شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی


برنامه پرونده – وحشت خامنه ای از قیام وگسترش کانونهای

 شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی

علیه مجاهدین و مقاومت ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر