مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ تیر ۲۱, پنجشنبه

دادستان کل فدرال دردیوان عالی آلمان صدورحکم جلب برای اسدالله اسدی دیپلما...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر