۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

فیلم" ماجرای نیمروز "سفارشی شخص خامنه ای بود که توسط پاسداران ووزارت اطلاعات ساخته شده است

فیلم "ماجرای نیمروز" سفارشی شخص خامنه ای بود که توسط پاسداران ووزارت اطلاعات ساخته شده است
 
 فیلم ماجری نیمروز که توسط یک پاسداری بنام مهدویان ساخته شده است ، تلاشی مذبوحانه واز سر استیصال بود وهست که خامنه ای وتمامی دستگاه های دیپلماسی اطلاعاتی وامنیتی اش در برابر اوجگیری فزاینده محبوبیت مجاهدین در جامعه ایران آن را سفارش داده وساخته اند،تا تاریخچه سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران را تحریف ومجاهدین سال 60 را ظالم وخشونت طلب وحاکمان خونریز دهه 60 وپاسداران واطلاعاتی ها ودژخیمان زندانها را مظلوم ومهربان جلوه دهند.
بیشتر بدانید

نقد کامل فیلم ماجرای نیمروز همراه با سوتی های این فیلم بعد از سفارش خامنه ای

اما این همه داستان نیست آنها در همه رابطه وزمینه ها از مجاهدین شکست خوردند وفیلم بر سرسازندگان وسفارش دهندگانش آوار گردید وآن میزان مورد انتقاد قرار گرفت که خامنه ای را مجبور به آمدن به صحنه کرد.
در رابطه با فیلم سفارشی" ماجرای نیم روز" روی لینک یا عکس زیر کلیک کنید

فیلم ماجرای نیمروز را علیه مجاهدین وتاریخچه آن ساخته اند اما برسرسازندگانش خراب شد وبازهم خواهد شدنفس آمدن خامنه ای به صحنه نشانگر این است که همه دارند توی سر این فیلم بقول یکی از دژخیمانی بنام صادق کوشکی، "وسترنی" میزنند، اما خامنه ای درست است که خودش سفارش این فیلم را داد اما تنها بخاطردفاع از فیلم وارد نشده است او آمده که ازحاکمیت درخطر افتاده توسط مجاهدین بعد ازپیروزی  بزرگ مهاجرت بزرگ امن وسالم  به آلبانی واولین وبزرگترین تهاجم برای سرنگونی یعنی گردهمائی رژیم چنج برای ایران آزاد  دفاع کند فیلم ماجرای نیمروز تنها یک محمل ویک بهانه است .

فیلم ماجرای نیمروز بهانه ای شد که خامنه ای در برابر ضربه نابودکننده وسرنگون کننده، گردهمائی مجاهدین در پاریس که همگان اعلام کردند سرنگونی ضروری است در دسترس است وآلترناتیو حاضروآماده شورای ملی مقاومت را هم دارد واکنش نشان دهد ،خامنه ای آنقدر مجبور بود ومجبور شد که یادش رفت مقداری عادی سازی کند وبی پرده از فیلم سفارشی خودش بنام ماجرای نیمروز تعریف آنچنانی کرد تا شاید مقداری در برابر پیروزی مجاهدین واین گردهمائی در پاریس حرفی زده باشد ودر عین حال اینهمه انتقاد وتوسری هائی که افراد عادی وکارشناسان سیاسی وسینمائی بر سر سازندگان آن زده اند را تخفیف داده وبه این جماعت مقداری دل داری داده باشد .
همگان میدانند در این مدت کمتر از 2ماه خامنه ای 2بار شخصا به صحنه آمد وهر دو بار در برابر تهاجم مجاهدین علیه حامیت خونریز خامنه ای بوده است اولین  بار خامنه ای شخصا به میدان آمد که جلو سیل بنیان کن جنبش دادخواهی را بگیرد وبا خشم جنون آمیزی گفت که باید نگذاریم جای جلاد وشهید عوض شود .دومین بار هم آمد تا جلو بزرگترین ضربه سیاسی که تاثیرات فزاینده داخلی منطقه وخارجی علیه حکومت قتل عام خامنه ای ایجاد کرده است.
این بار اما خامنه ای آنقدر دستپاچه بود که حتی یادش رفت سفارش فیلم لاجوردی را در جلو دوربینها ندهد معلوم بود که در این گونه نبردها با مجاهدین ومردم  وسر سوژه هائی همچون "جای جلاد وشهید" چقدر از مجاهدین عقب افتاده است (پراتیک اجتماعی کردن شعار نه شیاد ونه جلاد در زمانه نمایش انتخابات ،که کاندید خامنه ای و جلاد قتل عام 67 یعنی رئیسی را سوزاندوشیاد حسن روحانی را هم رسوا کرد)  که مجبور میشود شخص خامنه ای به صحنه بیاید وسفارش فیلم برای جلاد وقصاب اوین بدهد جلادی که توسط قهرمان ملی علی اکبر اکبری (رضا) همچون کاوه آهنگرلاجوردی قصاب اوین را به سزای شایسته این دوران رساندومادران داغ دار ومردم ایران را که از کشتاراین جلاد عزادار بودند ، شاد نمود .
تسنیم ارگان سپاه تروریستی قدس در باره دیدار خامنه ای با پاسداران واطلاعاتی هائی که این فیلم سفارشی خامنه ای را ساختند نوشت که :
حتما لینک های زیر را کلیک کنید وبخوانید

زوزه ای بنام نیمروز ،پروژه هاى تبلیغات فرهنگى علیه مجاهدین خلق که اساسا از کانال اطلاعات سپاه و بیت خامنه اى کنترل میشود،

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار عوامل فیلم ماجرای نیمروز فرمودند: «این فیلم بسیار خوب بود. همه اجزاء فیلم عالی بود، کارگردانی عالی بود. بازی‌ها عالی، قصه عالی بود. فیلم خوش‌ساخت بود».
خامنه ای که نمیتوانست کینه حیوانی خود را نسبت به سردار کبیر وشهید خلق موسی خیابانی وسمبل زن انقلابی اشرف رجوی وشهیدان پاکباز عاشورای مجاهدین پنهان کند به مزدوران ودژخیمان دست اند کار ساخت این فیلم سفارشی فیلم ماجرای نیمروز با اشاره به سکانسی از این فیلم درباره محاصره و پاکسازی خانه موسی خیابانی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی گفت: «آن روزی که این قضیه (محاصره منزل موسی خیابانی) اتفاق افتاد من محضر امام(ره) بودم. بچه‌ها آمدند و گفتند؛ از جمله همین آقای سیف‌اللهی؛ آمدند و گفتند که قضیه تمام شده. آمدند که به امام گزارش بدهند. با دیدن فیلم شیرینی آن روز تکرار شد».
خامنه ای با اینگونه کینه حیوانی و تعاریف مضحک از فیلم سفارشی خودش  اوج درماندگی واستیصال خود را در برابر تهاجم مجاهدین بازتاب میکندواینگونه بیان میکند که فیلم ماجرای نیم روز، سبب میشود خاطرات شیرنی برای ما  بیاورد ،در عین حال یک نوع تیغ کشی مستقیم نیز میباشد به همه منتقدان این فیلم که "آنرا سفارشی حکومت" و"حکومتی "و"دست ساز اطلاعات وسپاه ویا فلیمی که تنها شانه به شانه فیلم های وسترنی میسابد"یا "این فیلم که جغرافیای درگیری وپایگاه را نشان نمیدهد بی خاصیت است" یا اینکه "این فیلم نیمه ای از ماجرا را گفته واز مجاهدین هیچ چی گفته نشده یا سازندگان این فیلم بچه بودند وسواد ندارند یا تاریخ نخواندند یا پاسداران وبازجویان را مهربان ومجاهدین را خشن وظالم مینامند" و"این یکطرفه است ویا مثل زیبا کلام که گفت "ما مثل شمر آدم کشتیم اما این فیلم همه چیز را وارو کرده وصحنه واقعی را مطرح نمیکند ونمیگوید آنها برای چی درخانه تیمی بودند مجاهدین چی میخواستند ؟ "پیام سرکوب ومجازات  ومینی مم دهنه بزند ،که بابا این فیلم را من سفارش دادم این فیلم همه چیزش خوب بود ودیگر کسی انتقاد نکند که ما کارمان را پیش ببریم. 
آری خامنه ای هم مانند خمینی از مجاهدین شکست خورده است ومیخواهد با فیلم سازی وسفارش فیلم هائی مانند ماجرای نیمروز ویا برای جلاد اوین لاجوردی از شکست هائی که از مردم ومقاومت ایران  خورده کام تلخ خود را شیرین نماید .
خامنه ای نمیداند ویا خود را به ندانستن میزند که تلخی های بیشتری برای کام او وتمامیت نظام فاسد وخونریز ولایت فقیه با تمام باندهای دلواپس ودل آرامش در راه است .
1- خامنه ای در محاصره جنبش دادخواهی است وتا باطل کردن ولایت قتل عامش ادامه خواهد داشت.
2- "برشام "های منطقه خامنه ای را در یک انزوای با شکوه قرار داده است که بخشی از این واکنش ها ودست وپا زدنش معطوف به این میباشد که بی ثمر وبی خاصیت است .
3- رژیم چینج جدی است این یک پیام بین المللی است که روی کس نخارد مجاهدین ومردم ایران افتاده است .
4- طناب دار لیست گذاری سپاه  به گردن سپاه جهل وجنگ وجنایت آماده سازی شده است .
پس وعده همه ما تلاش هزار برابر برای سرنگونی وتلخی اصلی برای کام خامنه ای

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر