مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۳۰, جمعه

علی فلاحیان قسمت اول- سر دژخیم خمینی زندگی نامه ،اخراج کارمندان تا حمله وهجوم دستگیری ها وحمله به دفاتر سازمانها وگروها در آبادان

علی فلاحیان قسمت اول-  سر دژخیم خمینی زندگی نامه ،اخراج کارمندان تا حمله وهجوم دستگیری ها وحمله به دفاتر سازمانها وگروها در آبادان

 
سر دژخیم فلاحیان متولد نجف آباداصفهان است
اما در آبان بزرگ شده وتا 14سالکی در آبادان زندگی میکرد
بعد از آن سال 43 به قم رفت ودر مرسه حقانی به درس آخوندی مشغول شد.
مدرسه حقانی همان مدرسه ایست که بهشتی بنوعی اداره کننده آن بود وهمه دژخیمان  خمینی خلیفه ارتجاع در آن پرورش یافتند از خود بهشتی تا قدوسی سردژخیم دادستانی خمینی تا پورمحمدی ورئیسی ورازینی وحائری تهرانی آذری قمی وخزعلی...دیگر شکنجه گرهای نطام .
تا سال 57 فلاحیان در همین مدرسه درس میخوانده است .
خودش میگوید که مبارزه آنها تنها درون ذهنشان بوده که برای حکومت اسلامی آماده میشدند.
در گوادلوپ ، وقتی آمریکا خمینی را انتخاب کرد وسولیوان هم بکمک هایزر زمینه سازی ولایت خمینی را انجام دادند، اولین نفر همین مدرسه حقانی یعنی محمد حسین بهشتی طرف حساب شیطان بزرگ شد تا به خمینی جنایتکار امدادهای غیبی برساند.
فلاحیان خودش میگوید وقتی انقلاب شدمن برگشتم ابادان زیرا در آنجا افراد چپ ومجاهدین خیلی فعال بودند.
من در آنجا در مقابل اینها(مجاهدین و...) بهمراه موسوی حزب جمهوری را راه انداختیم.
چون چپ ها ومجاهدین نهادهای کارگری داشتند برای اینکه نگذاریم انها پیشروی کنند ما هم کانون بیکاران تشکیل دادیم
علاوه بر این من جهاد راه انداختم وکارگروه هائی درست کردم که ایجاد اشتغال کنیم
بدین ترتیب فلاحیان اعتراف میکند که او در مقابل نیروهای انقلابی ومجاهدین همه ارگانهارا برای سرکوب در دست گرفت حزب چماقداران جمهوری جهادرسرکوبگر کانونهای اسلامی که همگی پاتوقهای قمه کش ها وچماقداران وبسیجی های دهن گشاد بود
فلاحیان اضاف کردکه:
چون من طلبه مدرسه حقانی بودم مرا صدا کرد تهران وقتی پیش قدوسی رفتم که دادستان کل کشور بود گفت که بیا اینجا بما کمک بده.
من گفتم من در آبان مشغول هستم دوسه تا کار آنجا توی دستم هست 
ولی با اینحال من مدتی یک بازرسی از دادسراها ودادگاه های انقلاب انجام دادم که دستگاه های آقای قدوسی را بیفتد
بعد من با حکم رسمی بعنوان حاکم شرع آبادان منصوب شدم که کمیته های انقلاب وکمیه معروف 48 برم آبادان  وبنیاد مسکن و... هم تحت مسئولیت من اداره میشد.
سردژخیم فلاحیان تا شروع جنگ در آبادان قدرت بلا منازع وسرکوب گر خمینی وبهشتی وقدوسی در آبادان بود وتمامی دستگیری ها حمله وهجومها وبورش به ستادها ومتینک ها را بعهده داشت .
 اواخر سال59 یا اوایل سال 60 او توسط بهشتی سردژخیم قوه قضائیه خمینی به عنوان حاکم ضد شرع آبادان منصوب شد .
تا اینکه 30 خرداد شروع شد
علی فلاحیان اعتراف میکند که یک مجموعه حملاتی انجام دادیم وتعدادی را دستگیر واعدام نمودیم او میگوید:
مجاهدین درکرمانشاه یک تشکیلات بسیار قوی ای داشتن ویک جا هم از زبانش در میرود ومیگوید بهترین بچه ها بودند (زیرا واقعا همه میدانستند که مجاهدین تحصیل کرده ترین مومن ترین وآگاه ترین ،مردمی ووطن پرست ترین نفرات را جذب وپرورش میدادند).سر دژخیم فلاحیان اعتراف میکند که تعدادی از بهترین نفران مجاهدین از کرج به کرماشاه آمده بودند ما قبل از سی خرداد وهمچنین اطلاعات سپاه پاسداران قبل از سی خرداد روی انها کار کرده بودیم وآنها را شناسائی کرده بودیم .
بلا فاصله بعد از سی خرداد بدون اینکه مجاهدین کاربکنند من دستور دادم که در یک شب به 40 پایگاه آنها حمله کنند سپاه وقت میخواست اما من گفغتم دیر میشود وآنها جا بجا میشوند وبدین ترتیب من بهمراه سپاه همه آنها را نابود کردیم.
ادامه دارد

.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر