مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۱۳, سه‌شنبه

خامنه ای ورعشه مرگبارسرنگونی از گردهمائی(زلزله) عظیم 2017ایرانیان ومجاهدین در پاریس که توسط دژخیم سپاه واطلاعات هاشمی نژاد اعتراف شده است.

 خامنه ای ورعشه مرگبارسرنگونی از گردهمائی(زلزله) عظیم  2017ایرانیان ومجاهدین در پاریس که توسط دژخیم سپاه واطلاعات هاشمی نژاد اعتراف شده است.

 

اگر یادتان باشد 2روز پیس درست چند ساعت پس از گردهمائی عظیم ایرانیان در پاریس دژخیم محمد جواد هاشمی نژاد سرمافیای هابیلیان به صحنه آمد وسعی کرد این گردهمائی را کوچک وبی تاثیر جلوه دهد که آمیخته با فرهنگ لمپنی آخوندی ،پاسداری بوده است ما هم نوشتیم که 

روی لینک زیر کلیک کنید ونوشته ما را در این رابطه بخوانید

گردهمائی مجاهدین وایرانیان قهرمان واعتراف سر مافیای دژخیم هابیلیان محمد جواد هاشمی نژاد که ترس ووحشت خامنه ای رامنعکس میگرد

وگفتیم که چند روز صبر میکنیم تا حقایق روشن شود ما نوشته بودیم

  • اگر واقعا این کارهای مجاهدین هیچ خاصیتی ندارد چرا تمامی بیت خامنه ای رعشه مرگ ورعشه سرنگونی گرفته اند وبلا فاصله ناخواسته از سر ناچاری آدرس آلترنایو خود را به همه میدهد.
  • پس باز هم صبر میکنیم وچند روزی هم منتظر میمانیم تا واقعیت ها بیشتر روشن شود.

 

معلوم بود که صبر زیادی لازم نیست دژخیم هاشمی نژاد دارد حرفهای سپاه واطلاعات وبین خامنه ای را میزند او همه چیز را فهمیده بود خودش نوشته بود که حرف مجاهدین در پاریس ویلپنت سه جمله بیشتر نیست او در سایت هابیلیان نوشته بود

  •  جمهوری اسلامی در بحران و در آستانه سرنگونی است
  • آلترناتیوی در دسترس است که نیاز به رسمیت شناخته شدن دارد
  • غرب و شرق عالم کاری کنند که این آلترناتیو به قدرت برسد

 اگر چه  بیت خامنه ای ،محمد جوادهاشمی نژاد، سپاه واطلاعات ،بریده خائن وبریده مزدوران  آنانان که شرف داشته یا نداسته خود را به ملاهای فاسد ، دزدوخونریز فروختند ودر برابر مردم ایستاده وعلیه آنها جاسوسی خیانت وجنایت میکنند، مانند سیروس غضنفری ، هادی شعبانی  ودیگرمزدوران انجمن نجات در ایران زیر عبای ملاها وودر پستوهای سپاه واطلاعات

 

 ودر خارج ايران هم مزدوران اجاره اي مانند:


علی جهانی .مصطفي محمدي .حميرا محمد نژاد.زهرا معيني.بتول سلطانيادهم طيبي(آريائي).ابراهيمي .کرمي.رزاقي.فتاحيان.راستگو.صادقي.جبلي.حسين نژاد.
خوشحال.سپاهي.نصرالهي.کهزادي.عيسي آزاده.تروماديان.کشتکار 
...
 


را فرستادند تادر زمان گردهمائی عظیم ایرانیان ومجاهدین برای ملاها وسپاه واطلاعات بدنام دم بجنبانند وعلیه این گردهمائی که "ایران آزاد" نام داشت تبلیغ کنند وبگویند این گردهمائی کوچک بود اجباری بود و...( وقتی مه فشاند نور مانند سگ وق وق یا عو عو کنند).اما دژخیم هاشمی نژادوخامنه ای خلیفه ارتجاع  که مانند این خائن بریده ها ی گماشته سپاه واطلاعات ،کودن نیستند که نفهمند چه تحول بزرگ در پاریس اتقاق افتاده است .همه آنها آشکارا بوی سرنگونی را حس کرده اند وتمامی سرکرده های سیاسی امنیتی ولایت فقیه اتفاقا همین را با لا آورده  واعتراف نمودند.

حالا بعد از 2روز محمد جواد هاشمی نژاددژخیم سپاه واطلاعات به صحنه آمد ودر سایت هابیلیان ظریف را زیر تیغ گرفت.

مثلی است معروف که وقتی زمین سفت میشود گاوهای وحشی به همدیگر شاخ میزنند ، حالا محمد جواد هاشمی نژاد که متصل به مافیای آستان قدس یعنی جلاد ابراهیم رئیسی وسپاه واطلاعات است رئیس دیپلماسی روحانی را زیر ضرب گرفت که

"ظریف باید سفرش به فرانسه را به دلیل نشست منافقین لغو می‌کرد." سایت هابییلیان نوشت:
"ضعف یک کشور است که سیاستمدار آن در امور خارجه همزمان با نشست دشمنان آن کشور در یک محل حضور داشته باشند و حداقلی‌ترین اعتراض ایران می‌توانست عدم حضور در پاریس هنگام نشست منافقین باشد."
به گزارش پایگاه خبری‌مافیای  هابیلیان محمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل مافیای هابیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در خصوص نشست اخیر مجاهدین در پاریس و حضور همزمان آقای ظریف در پاریس اظهار داشت: این نشست هرساله توسط مجاهدین برگزار می شود و در این میان دولت فرانسه هر ساله تمهیداتی را برای آنها فراهم کرده و امکاناتی را در اختیار آنها قرار می دهد.
دژخیم هاشمی نژاد که خشم وکین خود را نمیتوانست کنترل ومهار کند ومجاهدین هم که در عراق نیستند تا با موشک پرانی خشم وکین جنایتکارانه خود را تخلیه کند واز بابت این پیروزی مجاهدین ومهاجرت بزرگ وموفقیت آمیز آنها هنوز داغ داروتو سری خورده است ، راه چاره را در این دید که در این شرایط سخت به ظریف شاخ بزند او در این رابطه نوشت :
 "بهتر این بود که اگر برنامه ریزی برای سفر به فرانسه از سوی وزیر امور خارجه وجود داشت این سفر به نشانه اعتراض باید لغو می شد چرا که این گرد همایی موضوع پیش بینی نشده ای نبود و از ماه ها قبل مجاهدین این نشست را اعلام کرده بودند."
دژخیم تو سری خورده از مجاهدین ، محمد جواد هاشمی نژادمیداند اما خود را به نادانی میزند که ظریف که هیچ ، ولی فقیه وکل نظام چاره ای جز رفتن به پاریس را نداشتند آنها همه چیزرا هم به توتال پیش فروش کردند والتماس ودرخواست هم نمودند اما اوبا که رفت ،شیراک هم که مرد مماشات هم به لجن نشست ومجاهدین هم در اوج قدرت تشکیلاتی وسیاسی تعادل را با کس نخارد ،فداکاری وجانفشانی ، اعضا وهوادارانش به نفع خود وخلق قهرمان ایران چرخاند .
اما سرکرده مافیای هابیلیان که فرصتی را علیه باندرقیب بدست آورده بود در ادامه گفت:
 آقای ظریف ظاهرا اعتراضاتی داشتند و پاسخ هایی هم گرفتند اما بهتر است به صورت جدی تر راجع به این موضوع فکری بشود چرا که دولت فرانسه امکانات و تمهیداتی را برای نشست های این گروهک تروریستی فراهم می کند.
اگر چه دژخیم هاشمی نژاد فرانسه را با حاکمیت ولایت فقیه در تهران اشتباه گرفته بود ویادش رفته بود که مماشات نیمه جان شده است ودیگر شیراک ودوویلپنی وجود ندارد که به آنها امداد غیبی برسانداما ترجیح میدهد شکست کل نظام در برابر قدرت سیاسی وتشکیلاتی مجاهدین را بر سر باند رقیب خراب کند،در عین حال ناخواسته وتحت فشار قدرت نمائی تشکیلاتی ،سیاسی مجاهدین اعتراف میکند که بابا این گردهمائی گردهمائی سرنگونی بوده است
دژخیم هاشمی‌نژاد در ادامه افزود: 
وقتی به فرانسه اعتراض می شود، آنها می گویند که موضع ما با آنها یکی نبوده و با مجاهدین ارتباطی نداریم .
هاشمی نژاد که از ضربه سیاسی وتشکیلاتی مجاهدین بر فرق کل نظام سرگیجه گرفته وکلافه بود چون بازهم دستش از مجاهدین در اشرف ولیبرتی کوتاه شده بود وزورش به فرانسه هم نمیرسد اجبارا بر سر باند رقیب وظریف فریاد میزند که :
 باید پرسید چگونه است که وقتی یک گروهی با حضور تعدادی از سیاستمدران بازنشسته آمریکایی و افرادی مانند ترکی فیصل در فرانسه جمع می شوند و درباره سرنگونی ایران که یک دولت مستقل و قانونی است صحبت می کنند اما فرانسه می گوید ارتباطی با آنها ندارد.
هاشمی نژاد که 2روز قبل البته با خرفتی ولاپوشانی ووارونه گوئی گفته بود که این جسله خاصیتی علیه نظام ندارد واز 3000کیلومتری آنها کاری نمیتوانند بکنند.
حالا درست 2روز نگذشته هاشمی نژاد نه تنها حرفش را پس میگیرد وضمن زدن توی سر بریده مزدوران استخدامی در انجمن نجات وهمچنین بریده مزدوران در اروپا که جویده های هاشمی نژاد راعلیه مجاهدیم در داخل وخارج نشخوار کرده بودند وسعی میکردند مانند بوزینه ادای لوطی خود را در بیاورنداز وحشت سرنگونی که خیلی تیز در کل نظام عمل کرده بود  تصریح کرد: 
مسائلی در فرانسه مطرح شد که تمامیت ارضی و استقلال کشور ما را زیر سوال برد به عنوان مثال آنها برای خودشان مطرح می کنند نباید اجازه بدهند که امسال جمهوری اسلامی ایران 40 ساله شود؛ آنها برای ساقط کردن دولت مردمی ایران جمع شده و برنامه ریزی می کنند.
دبیر کل تو سری خورده هابیلیان  نظام با تمام تلاشش نتوانست به تحول سیاسی بزرگ که بدست مجاهدین خلق شده بود اعتراف نکند ، اوزیراب جویده های خود وبریده مزدوران اجاره انجمن نجات وبریده خائن های گماشته اطلاعات وسپاه را زد  و تاکید کرد :
نشست مجاهدین یک میتینگ ساده نیست .
هاشمی نژاد عنوان کرد: 
 امکان ندارد بدون نظارت های امنیتی چنین میتینگ های سیاسی برگزار شود.
دژخیم محمدجواد هاشمی‌نژاد پا را از اعتراف به قدرت معمولی مجاهدین که تا دیروز خود وگماشته های نجات ومزدوران اروپائی اش سعی میکردند آنرا کتمان کنند فراتر گذاشت و بطور آشکاری قدرت مجاهدین را فراتر وبالاتر از یک کشور دانست و عنوان داشت: 
اگر یک دولت مستقل بخواهد در دنیا چنین میتینگی را علیه دولت مستقل دیگر برگزار کند چنین اجازه ای به آن نمی دهند اما شاهد هستیم یک گروهک چنین مراسمی را برگزار کرده و مهمانان ویژه ای از سراسر دنیا در آن حضور پیدا می کنند.
محمد جواد هاشمی نژاد که هم دستش از موشک زنی به مجاهدین کوتاه وهم زورش به فرانسه نمیرسید با هوسیاری واحتیاط مملو از ترس باز هم به باند رقیب وشخص ظریف شاخ زد وتاخت و  تصریح کرد: 
ضعف یک کشور است که سیاستمدار آن در امور خارجه همزمان با نشست دشمنان آن کشور در یک محل حضور داشته باشند و حداقلی ترین اعتراض ایران می توانست عدم حضور در پاریس هنگام نشست منافقین باشد.
او ادامه داد پاسخی که فرانسه به ما می دهد این است که حضور منافقین در کشورشان به دولت فرانسه ارتباطی ندارد؛ ... این یک تناقض بزرگ در رفتار و عمل آنهاست.
دژخیم هاشمی نژاد که سرشکسته بود ودلی پر خون از قدرت نمائی مجاهدین داشت در حالی که هنوز پر از خشم وکین بود ونمیتوانست با موشک زنی به مجاهدین خشم حیوانی خود را تخلیه کندباز هم به باند رقیب حمله ور شد . 
وی با بیان اینکه نباید مسئولان در وزارت خارجه به سادگی از کنار چنین موضوع مهمی عبور کنند گفت: باید اعتراضات ایران نسبت به مجاهدین به دولت فرانسه از سطح معمولی و ساده خارج شده و وارد فاز جدیدتری بشود، کارهای روتین و اعتراضات ساده مانند احضار سفیر و از این دست مسائل برای موضوعات ساده تر انجام می شود اما برای چنیی مساله مهمی که استقلال کشور ما را در یک کشور زیر سوال می برند باید اقدامات جدی تری انجام بگیرد و ما هم منتظر اقدامات جدی تر هستیم.
آری مجاهدین باز هم گل کاشتند ومزدوران اجاره ای نجات در داخل واستخدامی های سپاه واطلاعات در خارج وکل نظام را با هم در کمین قدرت نمائی خود بدام انداختند .
فاز سرنگونی فرا رسیده ودژخیم  هاشمی نژادهم اعتراف کرد، دارند برنامه ریزی میکنند .
بدا به حال مزدوران وخائنینی که سرنوشت خود را با ملاها ودژخیمانی مانند هاشمی نژاد گره زده اند
مطالب مرتبط روی لینک ها کلیک کنید وبخوانید وفیلم ها را ببینید 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر